Eric Jeansson, ordförande Geoforum Sverige
Geoforums styrelse breddas och förstärks

Ordföranden på bloggen

Sitter på tåget hem från ett nyss avslutat inspirationsseminarium och årsmöte i Geoforum. Själv fick jag förtroendet att fortsätta representera Geoforum Sverige som ordförande, vilket känns fantastiskt kul i en oerhört spännande tid av utveckling inom geodatasverige. Med den rollen vill jag självklart ta tillfället i akt att presentera våra nya medlemmar i styrelsen.

Det är genom att ständigt förnya oss som vi kan följa med den nationella utvecklingen inom vår bransch. Det är därför viktigt att vår styrelse representerar dels medlemmarna men också våra fokusområden på bästa sätt, och det tycker jag att vi gör nu.

Vi har fört fram den smarta staden som ett sådant område, och satsat framgångsrikt på den nu största konferensen och mötesplatsen i Sverige: Smarta städer. Vi är därför stolta att välkomna Julie Améen från CGI som en representant för just dessa frågor. Julie har under många år arbetat oförtrutet med visionen om det smarta samhället och hur digitaliseringen och geodata är viktiga byggstenar i det.

En betydande del av det nationella förändringsarbete som måste göras för en effektivare samhällsbyggnadsprocess ligger inom kommunerna. Det är därför viktigt att vi inom styrelsen har förståelse för kommunernas arbetsprocesser. Vi måste också representera det stora antalet kommunmedlemmar med bred representation i styrelsen. Här kommer Josephine Nellerup från Malmö stad att vara en ypperlig förstärkning med sin djupa kompetens och långa erfarenhet inom fysisk planering och lokalt och nationellt utvecklingsarbete kopplat till digitalisering i kommunernas planprocess.

Ett lika välkommet tillskott i styrelsen utgör Julia Björklund, nybliven stadsingengör och avdelningschef för geodata på stadsbyggnadskontoret i Stockholm, där hon tidigare arbetat i flera år som enhetschef för geodata distribution. Denna superduo gör att jag känner mig trygg i att vi täcker upp kommunperspektivet på ett bra sätt.

För att ytterligare förstärka Geoforums koppling mot de nationella regeringsuppdrag som finns inom samhällsbyggnadsområdet, inklusive Digitalt först och öppna nationella geodata, där Lantmäteriet har ett stort och tydligt ansvar, ser vi Marcus Ygeby från just Lantmäteriet som en mycket välkommen representant i vår styrelse.

Och sist, men inte minst, välkomnar vi en representant från den del av geodatabranschen som kanske ligger mig själv varmast om hjärtat: geodata som analysverktyg. Lars Marcus, arkitekt och professor på KTH och Chalmers, är nu den som får representera akademin i styrelsen. Lars är en av världens främsta representanter inom Spatial morphology och leder forskargruppen Spatial Morphology Group som forskar kring stadens rumsliga form och hur det kan förklara hur våra städer fungerar.

Så välkommen säger jag till våra nya ledamöter i styrelsen!

Håll utkik på vår webbplats och i kommande utskick från Geoforum där våra nya styrelsemedlemmar kommer att presenteras utförligare.

Eric Jeansson
Ordförande Geoforum Sverige 

Geoforum Sveriges styrelse

Fler blogginlägg