Susanne Nellemann Ek, vd Geoforum Sverige
Vad gör Geoforum 2019?

Geoforum Sveriges årsmöte äger rum 14 maj med spännande kringaktiviteter. På årsmötet presenteras bland annat styrelsens förslag till verksamhetsplan 2019. Vi ställde några frågor till Geoforums vd Susanne Nellemann Ek om årets verksamhet.

Har styrelsen gjort några särskilda prioriteringar för verksamheten med tanke på vad som är aktuellt i vår omvärld?

– Ja, de vill att Geoforum fortsätter sprider kunskap och initierar dialog på alla politiska nivåer, om vad öppna geodata är och vilka välfärdsnyttor som kan uppstå för medborgarna. Vi har fortfarande inte sett de riktiga reformera som möjliggör öppna geodata i större skala och nu är nya ministrar på plats.

Vad är nytt i verksamhetsplanen?

– Ett ökat fokus på medlemsnyttan och medlemsexklusiva aktiviteter.

Nytt är också att styrelsen har sammanställt en 10-punktslista som redogör för hur Geoforum jobbar. Syftet är att tydliggöra bredden av verksamheten för medlemmarna, men också Geoforums fokus.

Finns det några fokusområden eller aktiviteter som du vill lyfta fram särskilt?

– Vi kommer att bjuda in till flera medlemsexklusiva möten hos Geoforum under hela året. I höst har vi en heldag med omvärlds- och invärldsanalyser inom geodataområdet. Det tror jag blir riktigt bra!

Hur gör man om man vill engagera sig i Geoforum Sverige?

– Det finns många sätt att bidra och påverka.

  • Kontakta kansliet eller styrelsen med något du tycker ska göras inom Geoforum
  • Delta på kommande interna möten om våra påverkansfrågor
  • Ta initiativ till en ad-hoc-grupp som jobbar med en aktuell och angelägen påverkansfråga. Kansliet kan stödja med kommunikation
  • Nominera ledamöter till styrelsen – genom att ta kontakt med valberedningen. Det är aktuellt just nu
  • Kom på årsmötet den 14 maj och gör din röst hörd.

 

Du kan nu ta del av styrelsens förslag till verksamhetsplan. VP 2019 finns att ladda ner här.