Glödlampa framför byggnader
Ny utlysning om datalabb för olika branscher

Nu har Vinnova en utlysning för datalabb som ska fungera som nationell innovationsmiljö för en bransch eller ett område. Dessa labb ska utveckla data och hjälpa aktörer att använda data för innovation. Innebär detta att vi snart har ett datalabb för samhällsbyggnadsprocessen?

Vinnovas utlysning Datalabb och datafabrik som nationell resurs 2020 öppnade 25 augusti. Den riktar sig till aktörer som vill vara ett områdes centrala datalabb och se till att data finns och används, exempelvis inom artificiell intelligens (AI). I labbmiljön ska företag och andra aktörer kunna testa sina lösningar på ett strukturerat sätt.

Med den här satsningen vill Vinnova göra det möjlig för fler aktörer att delta i processer där data används i existerande eller nya tjänster. Utlysningen riktar sig till universitet och högskolor, institut, företag, offentliga och ideella organisationer och föreningar. 

Datalabb för samhällsbyggnad?

Redan idag finns åtta datalabb som är finansierade av Vinnova. Bland dem finns till exempel ett rymddatalabb och ett skogsdatalabb. Kanske är nästa datalabb med stor koppling till geodata ett plandatalabb – för fysisk planering och plangenomförande, eller kanske ett labb för data inom hela samhällsbyggnadsprocessen. 

Sökande ska ha mandat inom sitt område och ha tillgång till data. Sista ansökningsdag för utlysningen är 7 november.

Läs mer om utlysningen