Satellitbild över Skåne innan och efter skogsbränderna 2018
Datalabb ska snabba på utvecklingen inom AI

Innovationsmyndigheten Vinnova satsar nu på åtta nya datalabb som ska främja användning av data inom olika områden. Det gynnar utvecklingen inom artificiell intelligens (AI), som är beroende av stora datamängder. Fem av dessa datalabb handlar om geodata, som rymddata, skogsdata, marina data och trafikdata. 

Datalabb behövs för att utveckla tillgången till data och hjälpa aktörer att använda data för innovation. Vinnova finansierar därför åtta miljöer som ska fungera som nationella datalabb för olika branscher och områden.

– Vi förväntar oss att det utvecklas betydligt fler datadrivna innovationer med samhälleliga och ekonomiska värden. Värdet hos data finns inte i insamlingen utan i användningen, för ökat lärande och bättre beslutsprocesser. Datalabben ska bidra till att data håller hög kvalitet och är av en omfattning som möjliggör utvecklingen inom AI, säger Erik Borälv, ansvarig för utlysningen.

Satsningen är ett komplement till Vinnovas övriga erbjudanden inom digital infrastruktur och artificiell intelligens. 

Geodata i prioriterade datalabb

De miljöer som Vinnova satsar på får finansiering i två år med sammanlagt 27 miljoner kronor. I de flesta av datalabben står geodata i fokus. Det handlar till exempel om ett rymddatalabb, två labb inom skogliga data, ett datalabb med fokus på hav och ett om kollektivtrafikdata. 

Här listas alla datalabb som får finansiering.

Ocean Data Factory

En datafabrik med fokus på hav och marint som vill möjliggöra för Sverige att vara en global ledare för hållbarhet och innovation i den digitala blå ekonomin.
Koordinator: Göteborgs Universitet

Nationellt rymddatalabb

Ett datalabb som syftar till att öka användningen av data från rymden för samhällets och industrins utveckling och för jordklotets bästa.
Koordinator: AI Innovation of Sweden, Lindholmen

Nationellt skogsdatalabb

Skogsdatalabbet erbjuder en infrastruktur för åtkomst av satellitdata, skogliga geodata och heltäckande karteringar. Miljön ska vara en öppen experimentell verkstad och riktar sig till skogssektorn med näringsliv och myndigheter som främsta användare och samarbetspartners.
Koordinator: Skogsstyrelsen

KoDa – Kollektivtrafikens Datalab

Kollektivtrafikens datalabb bygger vidare på trafiklab.se och tillhandahåller vidare data i realtidsformat tillsammans med historiska data och annoterade datamängder.
Projektkoordinator: RISE

Etablering av datalabb för den skogliga digitala kedjan

Ett labb med skördardata, skotardata, transportdata, bilder, mätdata, affärsdata, kontrolldata och produktutfallsdata. Miljön ska erbjuda verktyg och metoder för att möjliggöra nya innovationer för aktörerna inom skogsnäringen. Datalabbet kommer skapa goda förutsättningar för att använda AI i innovationsutveckling och har fokus på den skogliga värdekedjan från skogen till industrin.
Koordinator: Biometria

Svenskt språkdatalabb

Genom samverkan med ledande aktörer inom språkteknologi och behovsägare kommer labbet ta fram svenska referensdataset och modeller för Natural Language Processing (NLP) och tillgängliggöra dessa med öppen access i AI Innovation of Swedens datafabrik. 
Koordinator: AI Innovation of Sweden, Lindholmen

Datalabb för företagsdata som nationell resurs

Datalabbet ska skapa förutsättningar för utveckling av innovativa genom att tillgängliggöra företagsdata, API:er och verktyg. Plattformen ska vara en nationell nod inom området offentlig service till företag och näringsliv. Projektkoordinator: Bolagsverket

Datalabb Resultaten i staten

Ett datalabb som ska främja utvecklingen av en datadriven resultat- och resultatsamverkan inom komplexa samhällsområden. Labbet syftar till att skapa en ny form av analys- och beslutsstöd för olika nivåer i offentlig sektor. Projektkoordinator: Ekonomistyrningsverket

Läs mer på vinnova.se