Händer som ramar in vy av stad
16 nya digitaliseringsprojekt inom samhällsbyggnad

I Smart Built Environments sjunde utlysning hade projekt inom fyra olika temaområden möjlighet att söka stöd. Nu har 16 projekt blivit antagna och får dela på närmare 37 miljoner kronor. Fyra av projekten har stor koppling till geodataområdet.

Det strategiska innovationsprogrammets utlysningar riktar sig till forsknings- och innovationsprojekt för fortsatt digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande. De temaområden som utlysning sju omfattade var: Innovationer och nya tillämpningar, Värdekedjor och affärsmodeller, Kompetens samt Informationsstruktur och kunskap.

De 16 projekten som beviljats finansiering handlar om allt från cybersäkerhet till AI-modeller för att minska läckage av dricksvatten. Arbetet med projekten kommer starta under hösten  2019 och kommer pågå som längst i tre år.

Av de fyra projekten som har koppling till geodataområdet ingår bland annat ett projekt av Länsstyrelsen i Västra Götaland som går ut på att utveckla och implementera en ny samverkansplattform för ett bättre sammarbete mellan Länsstyrelsen och kommuner i den lagstadgade planprocessen.

Ett annat projekt är Simultaneous remote urban co-design network som vill möjliggöra samarbete och gestaltning på distans inom stadsplanering genom VR och AR.

I projektet Ordning i RörANN – en smart ANN-modell utvecklas en AI-modell som VA-organisationer kan använda för att minska läckage från dricksvattenledningar. 

Chalmers tekniska högskola står för det fjärde projektet med koppling till geodataområdet. Deras projekt går ut på att automatisera besiktning och övervakning av infrastruktur. Det vill de uppnå genom att utveckla en AR-plattform (förstärkt verklighet). Verktyget kommer innehålla funktioner för att analysera och visualisera data om infrastruktur.

Läs mer om de beviljade projekten

Läs mer om utlysning 7

Läs mer om Länsstyrelsen och  Västra Götalands projekt

Läs mer om Simultaneous remote urban co-design network

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo