Smart Built Environment profilbild
Ny rapport om integration av BIM-data och geodata

Inom Smart Built Environment finns projektet "Datakvalitet och dataansvar" som fokuserar på datakvalitetsfrågor inom samhällsbyggnadsprocessen i Sverige. Inom ramen för detta projekt har det nyligen publicerats en rapport om beskrivning av geodatakvalitet med fokus på integration av BIM-data och geodata. Rapporten har tagits fram i ett samarbetsprojekt mellan KTH och Lunds universitet.

Inom Smart Built Environment har en forskningsplattform byggts upp i samverkan mellan flera akademiska parter. Den är en resurs för samordning av akademin, för att identifiera behov och analysera effekter av aktiviteter inom innovationsprogrammet. Plattformen ska också bygga ny kunskap till området. Inom plattformen tas det fram programgeneriska mätmetoder samt ges kurser för yrkesverksamma och doktorander. Dessutom innehåller plattformen två team av seniorforskare och doktorander.

Team KTH och Lunds universitet

Ett av dessa team är ett samarbetsprojekt mellan KTH (Anna Jensen, Väino Tarandi och Jing Sun) och Lunds universitet (Lars Harrie). De har nyligen publicerat rapporten ”Description of geodata quality with focus on integration of BIM-data and geodata”, inom ramen för projektet "Datakvalitet och dataansvar", som har fokus på datakvalitetsfrågor inom samhällsbyggnadsprocessen i Sverige.

Litteraturstudier och kommande fallstudier

Rapportens första del är en litteraturstudie omfattande standarder, datamodeller och metoder för kvalitetsbedömning som används idag samt tidigare studier inom detta fält. Litteraturstudien har gjorts för att beskriva utgångspunkten för projektet. Rapportens andra del ger en introduktion till två fallstudier som kommer att utföras under åren 2018 och 2019. De två fallstudierna kommer att behandla byggnadsinformationsmodeller (BIM) som del av 3D-stadsmodeller och digitala markmodeller.

Läs mer på smartbuilt.se

Läs även: Esri och Autodesk ska bygga broar mellan GIS och BIM (nov 2017) och ett blogginlägg om vad som sades om detta på Esri Partner Conference och Developer Summit 2018 i mars.

Vill du veta mer om Smart Built Environment, se filmen om det strategiska innovationsprogrammet och hur man kan engagera sig.