Illustrerade hus på en gata
SKR-rapport om digital fastighetsbildning

Fastighetsbildningsprocessen är ett strategiskt och viktigt verktyg för kommunernas utveckling. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har nu publicerat en rapport med syfte att ge inspel till Lantmäteriets pågående regeringsuppdrag om digitalisering inom fastighetsbildningsverksamheten.

Rapporten lyfter KLM-kommunernas behov och tankar kring digitaliseringens möjligheter och fastighetsbildningens betydelsefulla roll i samhällsbyggnadsprocessen. Författare av rapporten är Jenny Carlstedt som är digitaliseringsstrateg på Sweco, och dessutom Geoforums ordförande. Intervjuer har gjorts med Trollhättans stad och Sandvikens kommun, och Malmö stad och Jönköpings kommun har bidragit i arbetet med rapporten.

Lantmäteriets regeringsuppdrag är att analysera digitaliseringens effekter på fastighetsbildningsverksamheten och att redovisa hur digitala lösningar kan användas för att förstärka och utveckla informationsstödet inom fastighetsbildningsprocessen. Den 1 december 2020 ska uppdraget redovisas till regeringen.

Läs mer om SKRs rapport

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo