Lyftkran över hustak
HMK – Digital grundkarta 2020 är publicerad

Inom Lantmäteriets projekt Smartare samhällsbyggnadsprocess har ett av uppdragen varit att ta fram en handledning för grundkarta till detaljplan. Nu, sedan den 1 oktober, finns HMK – digital grundkarta 2020 publicerad på Lantmäteriets webbplats. Arbetet med handboken har genomförts i samverkan med intressenterna i samhällsbyggnadsprocessen, kommunerna, Boverket, SKR och systemleverantörerna.

Handbok i mät- och kartfrågor, HMK, är ett verktyg för ökad samordning, enhetlighet och kvalitet vid geodatainsamling.

Här finns alla digitala handböcker för mät- och kartfrågor