Nybygge vid vatten
Film om automatisk digitalisering av befintliga detaljplaner

Lantmäteriet har regeringsuppdraget att ta fram en digital lösning som ger nationell åtkomst till standardiserade data för samhällsbyggnadsprocessen. Om drygt ett halvår ska kommuner kunna ansluta till Lantmäteriets plattform för att tillgängliggöra digitala detaljplaner. I en film berättar Lantmäteriet och Sweco om slutsatser från tester som gjorts för automatisk digitalisering av befintliga detaljplaner.

En förutsättning för en smart digital samhällsbyggnadsprocess är att data kan utbytas enkelt och effektivt mellan olika aktörer. Därför har Lantmäteriet ett regeringsuppdrag att ta fram en digital lösning som ger nationell åtkomst till standardiserade data som används i samhällsbyggnadsprocessen. Redan 1 januari 2021 ska kommuner kunna ansluta till Lantmäteriets plattform för att tillgängliggöra nya digitala detaljplaner. Och från 1 januari 2022 ska Boverkets kommande föreskrifter om detaljplan tillämpas på nya detaljplaner.

Det ligger i Lantmäteriets intresse att skynda på digitaliseringen av befintliga detaljplaner för att kunna tillgängliggöra även dem i plattformen, och att underlätta för kommunerna i deras arbete med digitaliseringen. Därför har en PoC (proof of concept) genomförts som testar olika metoder för automatisk digitalisering och vektorisering av befintliga detaljplaner. I denna film får du ta del av slutsatserna.

Här läser du mer om Lantmäteriets arbete för en smartare samhällsbyggnadsprocess