Nybyggda bostäder vid vattnet
Vinnovaprojektet "Får jag lov" läggs ned

Vinnovaprojektet Får jag lov? som skulle utveckla digitala tjänster för att effektivisera lov- och byggprocesserna, läggs ned. Anledningen är att projektet inte fått fortsatt finansiering från Vinnova. Resultat från Får jag lov? tas om hand i det fortlöpande arbetet inom Boverkets regeringsuppdrag om digitalisering av plan- och bygglagen.

Får jag lov? var ett vinnovaprojekt som Boverket drev tillsammans med kommuner, programvaruutvecklare, högskolor och myndigheter. Projektet var tänkt att drivas i tre steg med fokus på att det i en nära framtid skulle utvecklas digitala tjänster som stimulerar samhällsbyggandet. I steg 3 skulle de idéer och visioner som framkommit i tidigare steg implementeras, men ansökan om att fortsätta med det sista steget fick avslag från Vinnova i december 2019. Projektet kommer därför inte att drivas vidare.

I Boverkets arbete inom regeringsuppdraget om digitalisering av plan- och bygglagen tar man hand om resultat från projektet.

För att underlätta en digital tillämpning av PBL i lovprocessen kommer Boverket att inleda en inventering av det arbete som gjorts i "Får jag lov?"-projektet. Målet är bland annat att ta tillvara på den kunskap och det arbete som finns i projektet för att sedan omsätta det till vägledning om hur lovprocessen kan hanteras digitalt.

Arbetet med det kommunala digitaliseringsarbetet kring byggprocessen kommer bland annat bestå av att ta tillvara och förädla arbete som redan genomförts och det som genomförs just nu, speciellt från "Får jag lov?"-projektet.

Läs mer om arbetet på Boverkets webb