Projektledningen under slutkonferensen för projektet Får jag lov
Slutrapportering av Får jag lov

Projektet Får jag lov, som drivs av Boverket tillsammans med kommuner, programvaruutvecklare, högskolor och myndigheter, har nu avslutat steg två av tre och släppt en rapport. Projektets fokus är att göra det lättare att utveckla digitala tjänster för att effektivisera lov- och byggprocesserna.

Fokus för projektet Får jag lov har varit att det i en nära framtid ska utvecklas digitala tjänster som stärker samhällsbyggandet. Projektet lyfter fram relevant information som på olika sätt kan underlätta att detta sker på ett effektivt sätt för samtliga ingående aktörer i lov- och byggprocessen.

I och med avslutningen av steg två av Får jag lov har det släppts en rapport om resultat från innovationsprojektet som drivs med över 50 aktörer.

Läs om projektet på Boverkets hemsida

Läs hela slutrapporten