Lindholmen – digital tvilling
Göteborg startar testbädd för digital tvilling av staden

Göteborgs stad har fått finansiering till den nya satsningen Virtual Gothenburg Lab, som är kopplad till stadens digitala tvilling, och görs i samverkan med flera andra aktörer. Det innebär en unik möjlighet att testa och utveckla verktyg och metoder för visuellt, digitalt och virtuellt arbete. Satsningen ska ge stöd åt Göteborgs stadsutveckling vilket kan hjälpa till att skapa ökad förändringskraft.

Det är tack vare finansiering från Vinnova och engagemang från den offentliga sektorn, näringsliv och akademi som satsningen på Virtual Gothenburg Lab har möjliggjorts. Sverige har nu möjlighet att bli världsledande inom området digitala tvillingar för städer. Mycket på grund av arbetet från Digital Twin City Centre på Chalmers och arbetet med stadens digitala tvilling i projektet Virtuella Göteborg.

– Vi är glada och stolta över att vi har fått finansiering till Virtual Gothenburg Lab. Det ger oss möjlighet att skapa en testbädd för alla som vill ta del av vår digitala tvilling och skapa innovation och samhällsnytta genom att arbeta smartare utifrån stadens samlade information, säger Eric Jeansson, geodatastrateg på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg och tillika ordförande för Geoforum Sverige.

Det är Visual Arena vid Lindholmen Science Park och Göteborgs stad som leder arbetet med satsningen på Virtual Gothenburg Lab. Även näringsliv, akademi och regionala aktörer har en stark representation. Det bidrar till en bred förankring kring hur en digital tvilling för en stad kan användas och utformas.

– Satsningen skapar fantastiska möjligheter att utveckla användbarheten av Virtuella Göteborg inom stadsutveckling och för snabbare framsteg för ett digitalt, gränsöverskridande arbetssätt, säger Åsa Andblad, projektledare för förberedelseprojektet och ansökan samt kreativ ledare på Visual Arena vid Lindholmen Science Park.

Läs mer om projektet och partners