Göteborg Lindholmen digital tvilling
Chalmers blir kompetenscentrum för digitala tvillingar

Vinnova satsar nu stort och långsiktigt på ett Chalmersbaserat kompetenscentrum som ska leda utvecklingen inom digitala tvillingar av städer. Centrumet kommer att utveckla konceptet och lyfta det bortom ren visualisering. Flera olika forskningsdiscipliner och aktörer kommer att samverka.

Likt processen med att bygga ett flygplan eller en bil, vars formgivning baseras på matematisk modellering, simulering och optimering, kan också städer utformas för att bli mer levande, effektiva och motståndskraftiga om de analyseras och testas innan de byggs. I och med Vinnovas satsning på Digital Twin Cities kommer totalt 100 miljoner kronor att investeras för att skapa möjligheter att analysera och testa beståndsdelarna i stadsutvecklingen på ett helt nytt sätt.

Digital Twin Cities samlar ett antal kompetenser och aktörer för att gemensamt möta stadens framtida utmaningar inom hållbarhet och gestaltning. Konceptet baseras på interdisciplinär forskning i bland annat arkitektur, teknik, datahantering och integration, matematisk modellering, simulering, visualisering och optimering. Ett särskilt fokus ligger på kunskapsöverföringen till näringsliv och offentliga aktörer, i syfte att stärka Sveriges roll i digitaliseringen och utvecklingen av samhällsbyggnadssektorn.

– Vi är oerhört glada och stolta över detta fantastiska besked från Vinnova. Bakom vår ansökan ligger mycket hårt och långsiktigt arbete från ett engagerat team på Chalmers i nära samverkan med våra partner, säger Anders Logg, professor vid institutionen för matematiska vetenskaper på Chalmers och en av två blivande centrumföreståndare.

Tvilling av staden och undermarken

Digitala tvillingar är ett begrepp som revolutionerat tillverkningsindustrin och som dagligen används för att konstruera allt mer avancerade produkter. Tekniken har även spridit sig till planeringen och utvecklingen av våra städer, men är där vanligtvis begränsad till visuell representation. Centrumet Digital Twin Cities kommer att utveckla konceptet digitala tvillingar för städer och lyfta det bortom ren visualisering – genom att modellera och simulera staden som ett komplext multifysiksystem baserat på realtidsdata.

– Digital Twin är visserligen ett väletablerat begrepp, men det som är unikt med vårt koncept är att det syftar till att integrera det som finns under marken och därmed hantera staden som ett komplext fyrdimensionellt system i våra simuleringar, säger Minna Karstunen, professor vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik och den andra av centrumets två föreståndare.

Det var just den unika karaktären som Vinnova tog fasta på i sin bedömning. Vinnovas motivering till att satsa just på Digital Twin Cities löd:

”The novel approach in an otherwise well addressed field was deemed impressive by the evaluators, combining open source, smart city developments and public sector linkages, convincing the evaluators of the potential of the application.”

Kompetenser samverkar

En intressegrupp bestående av 28 svenska och internationella partners ska samverka inom Digital Twin Cities. Spetsforskning kommer att bedrivas inom åtta olika forskningsområden som täcker in samtliga aspekter som krävs för att utveckla digitala tvillingar i stor skala. 

De åtta forskningsområdena, som kommer att involvera forskare, branschföreträdare och organisationer inom samhällsbyggnadssektorn, är:

  • Digital Twin Platform
  • Urban Planning and Design
  • Architectural and Structural Design
  • Digital Construction
  • Modelling & Simulation at the District Level
  • Modelling and simulation at the City Level
  • Visualisation & Auralisation
  • Data Management & Integration

Förberedelserna inför det nya kompetenscentret har redan påbörjats och Digital Twin Cities planeras att vara igång med verksamhet i början av år 2020.

Läs mer på chalmers.se

Digital Twin Cities är ett av Vinnovas åtta nya kompetenscentrum där universitet och företag tillsammans ska bedriva forskning och utbildning i världsklass inom områden som är viktiga för Sverige. Det finns sedan tidigare 13 sådana kompetenscentrum, som finansieras av Vinnova.