Projektmöte
Effektivare planprocesser genom digitalisering

Projektet Digitaliserad samverkan mellan Länsstyrelsen och kommuner i Västra Götaland för effektivare planprocesser ska, som namnet antyder,  effektivisera samhällsbyggnadsprocessen genom digitalisering. Det är ett av 16 projekt som beviljats finansiering från Smart Built Environment.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län och andra parter har fått finansiering för projektet som kommer bidra till att samspelet mellan kommuner och länsstyrelsen underlättas. Tanken är också att samarbetet ska göra planprocessen mer rättssäker, robust, transparent och effektiv genom att arbeta med kunskapsutbyten och information i en gemensam tjänst.

Det är ett av 16 projekt som har blivit beviljat finansiering genom Smart Built Environments sjunde utlysning. Det innebär att projektet får vara med och dela på nästan 37 miljoner kronor.

Utöver att bidra till samspelet mellan kommuner och länsstyrelsen kommer projektet också se till att kommunerna får kunskap och redskap för att skapa digitala strategier för sin egen digitaliseringsresa inom samhällsbyggnadsområdet. I Västra Götaland har länsstyrelsen haft en dialog med nästan en tredjedel av länets kommuner. Dialogen har handlat om samspelet mellan dem och hur interaktionen utvecklas och förbättras med digitala tjänster.

Projektet ska också utveckla och implementera en ny digital samverkansplattform för samspelet mellan kommuner och länsstyrelser i den lagstadgade planprocessen. Politiker och högre tjänstemän med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor i kommunerna kommer att ges möjlighet att få insikt i informationsteknologi och digitalisering.

I projektet deltar personer från Länsstyrelsen, Lantmäteriet och ett antal partnerkommuner.

Läs mer om projektet

Läs mer om utlysning 7

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo