Den virtuella staden i den smarta staden
Eric Jeansson bloggar om geodata som motor i en smart stad

Smarta städer är en vision om det framtida goda och moderna samhället. Geodata av kvalitet är avgörande för att förverkliga den smarta staden. Geoforum Sveriges styrelse har valt att satsa på en stor och branschöverskridande konferens om smarta städer för att sätta fokus på behovet av geodata av hög kvalitet och möjligheterna med geodata. Geodatastrategen Eric Jeansson, som också är styrelsemedlem i Geoforum Sverige, skriver nu en rad inlägg på Geoforums blogg om hur geodata kan bli motor för en smart stad.

Eric Jeansson är geodatastrateg i Göteborgs stad med ansvar för frågor kring användning och spridning av geodata till stadens verksamheter. Han fokuserar på hur geodata kan användas för att göra Göteborgs stad till en smart och hållbar stad, bland annat hur visualisering kan användas för att skapa förståelse i stadsplanering samt hur planering kan göras smartare och effektivare med stöd av metoder som City Information Modeling. eric jeansson Eric är också ledamot i Geoforum Sveriges styrelse och har varit ordförande i GIS-väst.

Nu gör Eric en rad blogginlägg om hur geodata kan bli motor för en smart stad, med många exempel från arbetet i Göteborg.

Här kan du läsa första blogginlägget

Eric är också en av talarna på Smarta städer 2017