drönardomen
Datainspektionen underlättar för drönaranvändare

Drönardomen som föll i oktober angående kameraövervakning med drönare har satt käppar i hjulet för många användare. Nu har Datainspektionen tagit fram riktlinjer som kan användas vid bedömning av ansökan om tillstånd till kameraövervakning hos Länsstyrelsen. Riktlinjerna öppnar upp för undantag i lagstiftningen, bland annat för inventering och tillsyn av skog, mark och jordbruk, mätning och dokumentering av landskap för planering och byggande.

– Kameraövervakningslagen är restriktiv när det gäller möjligheten att använda kameraövervakning, men det finns syften och villkor som kan göra det lättare att använda drönare, säger Malin Ricknäs, jurist på Datainspektionen.

Bland de undantag som man kan se i riktlinjerna finns:

  • efterforskning av försvunna personer
  • transport av hjärtstartare
  • räddningsutrustning, läkemedel och motsvarande
  • tillsyn eller kontroll av områden i samband med bränder
  • inspektion av kraftledningar/kraftledningsgata inför en personalinsats

Det är inte enbart tillstånd som förebygger brott och olyckor som får en extra knuff. Det kan även göras undantag för arbete med forskning, inventering och tillsyn av skog, mark och jordbruk, mätning av mark, jordvallar, vattenstånd eller fastigheter, dokumentering av landskap för bland annat byggprojekt eller översikts- och detaljplaner, besiktning och kontroll av byggnader och viss övningsverksamhet, som exempelvis övning av räddningsverksamhet. Dessa undantag förutsätter att integritetsintrånget kan "reduceras till försumbarhet".

Datainspektionen har även lagt fram förslag på villkor som länsstyrelsen kan använda sig av kring beslut om kameraövervakning med drönare. Det handlar bland annat om att kamerafilmningen ska avbrytas om någon person kommer in i området som filmas eller att kameran endast aktiveras på en höjd då det inte går att identifiera personer. Det kan även vara villkor som att platsen man filmar på är avspärrad eller markerad. Det kan ställas krav på att ingen filmning sker i närheten av bostadsbebyggelse, på vägar, vandringsleder eller liknande.

Några bolag som redan känt av den positiva förändringen för branschen är Spotscale och Fastout.

”Det här är ett steg i rätt riktning även om det inte är helt tydligt hur varje länsstyrelse ska ta beslut”, säger Spotscales vd Ludvig Emgård till Di Digital.

Läs mer om de nya villkoren