Drönare över stad
Ny dom sätter i princip stopp för drönare

En ny dom sätter i princip stopp för drönare. Nu måste alla som använder kameror i sina apparater ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen.

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom beslutat att en kamera som är monterad på en drönare kräver tillstånd enligt kameraövervakningslagen. Dessa tillstånd är svåra att få och de begränsningar som kopplas till tillståndet gör att det inte fungerar praktiskt att utföra uppdrag med drönare. Detta påverkar de företag och myndigheter som använder drönare för datainsamling. ULI Geoforum kommenterar här beslutet.

ULI Geoforums kommentarer

– Viktigast nu är att regeringen skyndsamt får fram en ny lagstiftning, utredningsarbetet är redan igång, säger Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef på ULI Geoforum.

En omodern lagstiftning sätter käppar i hjulet för digitaliseringen och effektiva lösningar, till exempel i samhällsbyggnadsprocessen. Användning av drönare skapar samhällsnytta och Sverige kan bli ett föregångsland bara lagarna hänger med.

– Drönare kommer att användas för många olika civila och kommersiella ändamål. Filmning, fotografering, inspektion, bevakning, datainsamling och mätning är mogna användningsområden redan idag. Det finns uppenbara tillämpningar vid inspektioner och transporter där drönare kan spela en viktig roll och det kommer tillämpningar som vi i dag inte kan förutse, säger Susanne Nellemann Ek.

Drönare används för att på ett snabbt och smidigt sätt samla in, analysera och visualisera data inom till exempel planering och byggande, miljöövervakning, skogsbruk, gruvindustri och lantbruk.

ULI Geoforum arrangerar en konferensdag den 29 november med fokus på drönarteknik och effektiv data insamling med drönare. Domens påverkan på branschen kommen bli en viktig fråga under dagen. Läs mer om konferensen

Vill du veta mer om domen?
Läs mer på hogstaforvaltningsdomstolen.se