Två personer vid entrédörr till Boverket
Inbjudan till workshop om förslag till föreskrifter om planbeskrivning

Boverket har skickat ut sitt förslag på föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning och tillhörande konsekvensbeskrivning på remiss. Geoforum Sverige ska svara på remissen och bjuder nu in till en workshop i Zoom den 15 juni om Boverkets förslag. Här blir du insatt i förslaget och får chans att diskutera det med andra samt ge input till Geoforums svar!

På den digitala workshoppen medverkar John Hellman, planeringsarkitekt vid Boverket. Han inleder och berättar om förslaget till föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning, och tankarna bakom det. Därefter blir det grupparbeten och diskussion.

Geoforum Sverige kommer att sammanställa ett yttrande över förslaget med hjälp av resultatet av workshoppen. Remissvaret ska lämnas in senast den 24 juli 2020.

Delta den 15 juni om du vill utbyta erfarenheter och tankar med andra och ge input till Geoforum Sveriges remissvar samt få inspel till din organisations svar. Du kanske är ansvarig att svara på remissen för din organisation.

Läs mer och anmäl dig till workshoppen