Drönare över stad
Nästa drönarkonferens 23 januari 2018

Inom samhällsbyggandet är drönare ett viktigt och effektivt verktyg med stor potential. De kan användas för att, med kamera och sensorer, samla in och visualisera geodata och annan data inom till exempel fysisk planering, byggande, gruvindustri samt skogs- och jordbruk. För att inspirera och informera arrangerar Geoforum Sverige och BIM Alliance den fjärde konferensen inom ämnet den 23 januari 2018 i Stockholm.

Konferensen har fokus på effektiv datainsamling med drönare, och den nytta det ger i samhällsbyggandet i kombination med geografiska informationssystem (GIS) och byggnadsinformationsmodeller (BIM).

Det händer mycket inom området. Nyligen kom riksdagsbeslutet om att företag och privatpersoner, från och med 1 augusti i år, åter får använda drönare med kamera utan att söka speciellt tillstånd från Länsstyrelsen. Det talar för att det kommer att finnas massor av nya tillämpningsexempel att ta upp på konferensen. Datainsamling med sensorer på drönare kommer stort, och du får även ta del av erfarenheter och framtidsspaningar kring det.

Du kommer också att bli uppdaterad på vad som hänt med regelverk och lagar. Något som kommer att vara aktuellt då konferensen hålls är nya nationella föreskrifter för obemannade luftfarkoster som håller på att tas fram. Dessutom har vi den nya EU-lagstiftningen Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla 25 maj 2018.

Har du förslag på föredrag? Mejla oss gärna.

Konferensen äger rum på Bygget fest & konferens i Stockholm. Mer information kommer i höst.

Missa inte denna mötesplats; boka in 23 januari 2018!

Till konferensens webbplats