Panel med bland andra Larry Söder (KD) på seminariet Vägen fram till öppna data
Årets genomlysning av öppna data

Geoforum Sverige bjöd för tredje året i rad in till seminarium med genomlysning av utvecklingen av öppna geodata. Även i år deltog en riksdagsledamot – Civilutskottets vice ordförande Larry Söder (KD) som tog del av dagen och gav sin syn på saken.

Geoforums vd Susanne Nellemann Ek inledde dagen med att poängtera att för en framtid där digitalisering och artificiell intelligens förändrar arbetsprocesser och samhället – krävs att vi ökar investeringarna för att säkra datakvaliteten. 80 procent av AI handlar om att ha tillgång till bra data.

Den pågående utvecklingen och framgångarna med kvalitetssäkrade och tillgängliga data kommer vara extremt viktiga för hur vi lyckas med målsättningen ”att ta tillvara digitaliseringens möjligheter” för att ge mer välfärd för fler – med färre resurser.

Vad är nytt nu?

EU-direktivet om Open Data and Public Sector Information (PSI) är den enskilda faktor som sätter störst press på en svensk övergång till öppna geodata. Sumbat Sarkis och Ingela Alverfors, från Infrastrukturdepartementet, gav en bild av vad direktivet innebär för Sverige. Bland annat kommer det att vara ett krav att Sverige öppnar upp och tillgängliggör ett antal särskilt värdefulla datamängder. Vilka dessa blir vet vi om cirka ett år.

Nationella grunddata – grundpelare i öppnadata-reformer

Nationella grunddata för alla – hur låter det? Samhällsekonomiska värdet av att Sverige identifierar sina grunddata och investerar i dessa kan inte nog betonas. Nationella dataset som är kvalitetssäkrade och tillgängliga är precis vad både näringsliv och offentlig sektor behöver. En reform med nationella grunddata är central för den datadrivna utvecklingen av vårt välfärdsland.

Lars Kristian Stölen, SGU och Malgorzata Drewniak, Lantmäteriet som jobbat med grunddatauppdraget gav en redovisning av uppdraget som rapporterades till regeringen 30 april 2019.

Rapporten visar att det finns stora pengar att hämta med reformer. Det ekonomiska värdet är 22-42 miljarder per år, där den största besparingen finns att hämta inom markarbeten och byggnation.

Vad krävs då för att grunddata ska kunna tillgängliggöras som öppna data? Malgorzata som är juridisk expert på Lantmäteriet, redogjorda för en lång rad rättsliga hinder. För att grunddata ska bli öppna data krävs ett fokuserat arbete med författningsändringar och systematiskt informationssäkerhetsarbete. Malgorzata sa vidare att en nyckel till framgång är att skynda långsamt så att vi parallellt kan genomföra regelutveckling och reformer som möjliggör öppna data.

Danmark sparar 800 miljoner per år

Danmark sparar 800 miljoner per år på att tillgängliggöra sina grunddata som öppna data. De startade sin resa 2012.

Peter Knudsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering i Danmark, redogjorde för Danmarks resa utifrån en nationell vision om ”Bra grunddata till alla – en källa till tillväxt och effektivisering”.

Danmark valde en väg med en storskalig satsning för att snabbt kunna nå resultat i linje med den nationella visionen. Grunddata har definierats, affärsmodeller och avtal har upprättats, och så gott som alla datamängder har gjorts tillgängliga i Datafordeleren. Det som återstår är att få alla aktörer att komma igång med användningen av den nya distributionstjänsten.

Det har varit en stor munsbit och rådet till Sverige är att hålla styrfart, men att jobba steg för steg.

Politisk hemtagning

Larry Söder (KD) gav sin reflektion på seminariets genomlysning av öppna data. Han konstaterade att området är en möjliggörare för att lösa samhällsutmaningar. Det finns stora pengar att hämta med nya arbetssätt med öppna data och det är politiskt intressant. Behovet av författningsändringar tar Larry med sig som en tydlig politisk uppgift.

Larry betonade att det är viktigt att kunskapen om värdet av grunddata och reformer med öppna geodata når riksdagens övriga utskott. Frågan är komplex och fler måste förstå den för att öka tempot i förändringsarbetet.

Larry Söder är vice ordförande i Civilutskottet som bland annat har ansvar för vilka regler ska gälla för byggande och bostäder.

 

Vill du ta del av presentationsbilderna som talarna visade, se programmeet för seminariet.

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

Geodata i media

Hittade inte flödet

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo