Program för OSGS 2015

Här finns programmet för OSGS 2015 den 26-27 maj. Under konferensen presenteras tillämpningsexempel på öppen källkod inom GIS och nyheter i open-source-program. Programmet innehåller också två workshoppar, som körs parallellt med presentationspass.

TISDAG 26 maj

09.45–10.30 REGISTRERING & FIKA

PASS 1

Moderator: Lennart Sjögren, ULI Geoforum

10.30 Inledning

pdfOm ULI Geoforum, Lennart Sjögren, tf vd/kanslichef ULI Geoforum

Om OSGeo NordicKarl-Magnus Jönsson, GIS-utvecklare, Kristianstads kommun

10.50 Kul med öppna API:er

Daniel Modig, Ikoncept

Vilka öppna datatjänster och API:er finns tillgängliga och är fria att använda för vem helst, och vad är nyttan med dessa? Vi tar en titt på några utvalda tjänster och visar olika exempel på hur man lätt kan sätta ihop egna tjänster med dessa, och hur man på bästa sätt hanterar licensiering/attribution. Avslutningsvis visar vi en mashup av alla tjänsterna som visats.

11.20 pdfÖppna data på SGU – teknik och data

Jonas Holmberg, statsgeolog/systemutvecklare, Sveriges geologiska undersökning

Under 2014 har SGU öppnat upp grundvattendatabaserna och publicerat data från dessa som öppna data med licensen Creative Commons Erkännande. Publiceringen har gjorts med Atom-flöden för nedladdning av data som filer i två olika format, CSV och/eller JSON. För direktuppkoppling mot datan har vi valt att publicera en del av datakällorna som REST-api i formaten CSV och/eller JSON. För REST-apierna använder vi oss av Jersey som är ett "Open Source" Java klassbibliotek som implementerar JAX-RS specifikationen.

11.50 pdfVerktygslåda för skogliga tillämpningar

Nicklas Avén, SB Skog (Norge)

I Norge hanteras skogliga data av Skogdata AS för alla de skogliga aktörerna. Deras system kan inte hantera alla organisationers enskilda behov. SB Skog har därför byggt upp en verktygslåda med hjälp av öppna programvaror för att komplettera skogdatasystemen.

12.10–13.30 LUNCH

PASS 2

Moderator: Anton Westholm, Region Skåne

13.30 pdfQGIS och webblösningar i Kristianstad

Karl-Magnus Jönsson, GIS-utvecklare, Kristianstads kommun

Kristianstads kommun har sedan 2013 använt QGIS och QGIS server som bas i sin GIS-plattform. Målet har varit att ha användarvänliga och samtidigt kraftfulla verktyg från server via desktop och webb till mobila lösningar. Allt baserat på open source. QGIS och QGIS server har flera funktioner som gör det lättare för användare och administratörer av systemen. Den största fördelen är att kunna manérsätta i ett kraftfullt grafiskt gränssnitt (QGIS) och därifrån direkt publicera tjänster som WMS och WFS. Kopplingen mellan data, GIS och webbkarta blir enkel och samma kartografi kan återanvändas överallt. Webbapplikationerna som baseras på sMap och sMap-responsive har också designats att vara snabba, flexibla och användarvänliga.

14.00 pdfDemo webblösningar

Karl-Magnus Jönsson, GIS-utvecklare, Kristianstads kommun

Presentationen "Responsiva kartor på malmo.se" är inställd på grund av att talaren fått förhinder att delta. Den ersätts av detta demopass där bland annat responsiva kartor på malmo.se tas upp.

14.15 Mälardalskartan – ett exempel på användning av OpenLayers 3

Andreas Fogelberg, GIS-ingenjör, Enköpings kommun

Mälardalskartan är en gemensam karttjänst framtagen av fyra kommuner i Mälardalen. Tekniken bygger helt på Open source och är ett tidigt exempel på användning av OpenLayers 3. Presentationen fokuserar på erfarenheter av OpenLayers 3 och tankegångar som varit vägledande i utvecklingen. Ett av målen har varit att bygga en karttjänst för en responsiv kommunal webbplats.

14.45–15.15 FIKA

PASS 3

Moderator: Erik Lundborg, GisGruppen

15.15 pdfOpenLayers 3 lägesrapport

Björn Harrtell, Sweco

OpenLayers 3 lanserades 2014 och har sedan dess utvecklats i snabb takt med målet att vara "ett högpresterande och omfattande bibliotek för alla dina kartbehov". Under våren har vi samarbetat på plats i Österrike tillsammans med "core commiters" och kan presentera en lägesrapport som sammanfattar nuläget för OpenLayers 3 och utsikter inför andra halvan av 2015.

15.45 pdfNytt i QGIS

Karl-Magnus Jönsson, GIS-utvecklare, Kristianstads kommun och Anton Westholm, GIS-utvecklare, Region Skåne

QGIS utvecklas snabbt och användningen ökar starkt i Sverige och världen. Här ska vi försöka ge en glimt av nyheterna som kommit den senaste tiden.

16.30–17.00 pdfPostGIS 2.2

Nicklas Avén, SB Skog

PostGIS 2.2 förväntas komma ut i augusti. En av nyheterna är ett nytt komprimerat binärformat för geometriska data. Detta format står nu mot format som MapBox tilles och geobuf, på den internationella arenan. Varför komma med ytterligare ett format? Vad är fördelarna och nackdelarna jämfört med Mapbox vector tiles och geobuf? Andra nyheter i PostGIS presenteras också.

19.00 MIDDAG


ONSDAG 27 maj

PASS 4

Moderator: Erik Lundborg, GisGruppen

08.30 Datavisualisering med Hemnet som plattform

Caspar Behrendt, programmerare och journalist, och Remi Puig, programmerare och systemadministratör, Fria Tidningar

Genom att snoka lite i källkoden till Hemnet kunde Caspar och Remi göra om den populära sajten till en plattform för att visa geotaggad data. Deras webbläsartillägg Hemul låter den inbitne Hemnetsurfaren se fördjupad information om de samhällen där husen ligger. "Hemul" kom till under 24 timmar vid Hack for Sweden där uppgiften var att använda öppna data från myndigheter på nya sätt. Projektet vann priset bästa visualisering "för en lösning som visar en komplex verklighet på ett nyskapande sätt."

09.00 pdfFixaMinGata – en nationell e-tjänst för felanmälan i stadsmiljön tillgänglig för ALLA

Lotta Ruderfors, projektkoordinator, Föreningen Sambruk och Göran Westerlund, Ordförande i KIVOS och IT-chef, Alingsås kommun

FixaMinGata gör kommunen tillgänglig för kommuninvånare och besökare. Tre föreningar Sambruk, KIVOS och FFKP har realiserat en nationell e-tjänst för människor som vill rapportera problem, fel och brister i stadsmiljön. Systemet publicerar inlagda rapporter och status öppet vilket skapar en unik transparens för allmänheten. Ursprungssystemet fixmystreet.com är utvecklat under öppen källkodslicens, vilket gör det möjligt för andra, fristående organisationer att översätta och vidareutveckla systemet. Tjänsten bygger också på en öppen och fri implementation av karttjänsten OpenStreetMap. Intresserade kan via ett öppet API skapa tjänster för att presentera statistik och överblick, kommunen kan skapa tjänster för att koppla statistik och data till verksamhetssystem eller visa historisk, aktuell data över anmälningar och åtgärder.

09.30 pdfOpen eMap – en GIS-plattform med fokus på användbarhet

Anders Erlandsson, systemförvaltare, Sundsvalls kommun

Kommunerna i Västernorrland har i projektet Riges utvecklat bland annat en GIS-plattform tillgänglig för alla i öppen källkod. Open eMap är en webbaserad GIS-plattform utvecklad i Java, Javascript och CSS. Utvecklingen har haft stort användbarhetsfokus, och mycket kraft har lagts på design. Den är enkel att integrera i olika webbplattformar och används bland annat i e-tjänsteplattformen Open ePlatform. Sundsvalls kommun har under våren infört plattformen som internt kartstöd. Här ges en inblick i arkitekturen bakom plattformen, samt en snabbtitt på de två användargränssnitten för slutanvändare respektive administratörer.

Parallellt med pass 4:

08.30–10.00 Workshop: pdfVardagsgrejer och finesser i QGIS

Workshopledare: Karl-Magnus Jönsson, GIS-utvecklare, Kristianstads kommun och Anton Westholm, GIS-utvecklare, Region Skåne

Vi jobbar en hel del i QGIS och vill här ge lite tips om hur man gör vardagliga grejer i QGIS men även en del finesser som kan ge din karta det lilla extra. Har du egna tips så är du välkommen att dela med dig. Ta med bärbar dator med QGIS 2.8 installerad.

10.00–10.30 FIKA

PASS 5

Moderator: Karl-Magnus Jönsson, Kristianstads kommun

10.30 Fältarbete och medborgardialog med open source – Exempel från Namibia

Anton Westholm, GIS-utvecklare, Region Skåne

Den största delen av Namibias befolkning bor i så kallade informella bosättningar; områden med stora brister i service och boendemiljö. Samtidigt så saknas formell geodata för att behandla dessa brister på ett strukturerat sätt i samhällsbyggnadsprocessen. Föredraget handlar om en metod för medborgardeltagande och fältinsamling av geografisk data som utvecklats i ett projekt i Mariental kommun i Namibia. Metoden togs fram med hjälp av open source-programmet QGIS.

11.00 The Future is now!

Lukas Bergliden, Decerno

2013 höll jag och min kollega Lina Ståhl en presentation på OSGS där vi pratade om framtiden med tekniker som Canvas, WebGL, Websockets och Webworkers och hur de skulle förändra förutsättningarna för webbaserade karttjänster. Nu är året 2015 och mycket av det vi sa då har kommit på plats. Jag kommer presentera nuläget och vilka verktyg som har kommit fram, dels genom en återblick från Foss4g 2014 och dels genom att titta mer praktiskt på projekt som jag arbetar med just nu. Vad är nyttan med den nya tekniken och vilka nya användningsfall, som tidigare krävde antingen ett serveranrop eller att man tvingades utförda dem i desktopbaserade GIS, kan vi nu lägga direkt i webbläsaren?

Presentationen "Sustainable Map – kartan som förenar en hållbar värld" är inställd på grund av att talaren fått förhinder att delta. Ovan presentation är därför förlängd med en demo-del.

Parallellt med pass 5:

10.30–12.00 Workshop: pdfBygg e-tjänster med Open ePlatform

Workshopledare: Mattias Hallin, NordicPeak

Open ePlatform är en modern och komplett e-tjänsteplattform helt i öppen källkod. Plattformen har utvecklats inom ramen för RIGES-projektet där fem kommuner i Västernorrland varit delaktig och styrt kraven genom hela processen. I Open ePlatform finns bland annat integrerat GIS-stöd som är anpassningsbart för att på olika sätt samla in information från användaren via webbaserade kartor. Under workshopen tar vi oss en närmare titt på e-tjänsteplattformen och provar på att bygga e-tjänster direkt i webbläsaren. Inga programmeringskunskaper krävs. Ta med bärbar dator med modern webbläsare (IE9+).

12.00-12.10 Bensträckare och godispaus

PASS 6

Moderator: Anton Westholm, GIS-utvecklare, Region Skåne

Inställt: Varsko.se – vinnarbidraget i Hack for Sweden 2015

Tyvärr har talaren fått förhinder att delta.

12.10 pdfDiskussion: Hur utvecklar vi OSGeo Nordic?

Anders Erlandsson, Sundsvalls kommun, Anton Westholm, Region Skåne, Karl-Magnus Jönsson, Kristianstads kommun och Erik Lundborg, GisGruppen

Diskussion kring utveckling av OsGeo Nordic och en kommande nordisk konferens.

12.45–13.00 Kommunity-träffen

Anders Erlandsson, Sundsvalls kommun

13.00–14.00 AVSLUTNING MED LUNCH


>> Till anmälan