Lantmäteriets växande köer hotar byggandet. För att Sverige ska kunna bygga nya bostäder och ny infrastruktur behövs effektiv fastighetsbildning, men bristen på handläggare hos Lantmäteriet, som har ansvaret för detta, stoppar upp plan- och byggprocesserna. Att låta privata aktörer utföra förrättningar är en lösning som lyfts i en debattartikel i Svenska Dagbladet skriven av Helena Dalhamn, Ingegerd Hedmark och Tomas Vesterlin, civilingenjörer inom lantmäteri.

Läs mer

Lantmäteriet började under förra året, på regeringens uppdrag, kartlägga effekterna av öppna geodata och dess konsekvenser i form av intäkter och kostnader. Redan tidigt konstaterades att en sådan förändring skulle vara till stor nytta för samhället, detta bekräftades av bland annat av Handelshögskolans forskningsstudie som Geoforum Sverige tog initiativ till. Nu är Lantmäteriets slutrapport inlämnad till Näringsdepartementet och Finansdepartementet.

Läs mer

Peter Eriksson presenterade nyligen regeringens digitaliseringsstrategi. Fredrik Sand och Fredrik Torehammar, båda näringspolitiska experter vid Stockholms Handelskammare, anser att bostads- och digitaliseringsministern presenterar resonemang som i sig är kloka men att digitaliseringsstragegin saknar konkreta åtgärder och en tydlig tidsplan. Öppna data är en viktig komponent och ministrarna med engagemang i frågan borde kunna samarbeta för att få fram politiska beslut, menar de.

Läs mer

Magnus Nilsson arbetar som GIS-samordnare hos Västra Götalandsregionen och är en av bloggarna på regionens Utvecklingsblogg. Tanken med bloggen är att bidra till samverkan. Vi vill nu tipsa om Magnus Nilssons nyskrivna inlägg om hur man kan gå till väga för att sprida GIS i sin verksamhet. Han tror att ganska lite handlar om teknik och att det mer är fråga om organisation, kommunikation och att sprida kunskap och inspiration till arbetet. Han upplever att både kännedom om och behov av GIS börjar sprida sig inom allt fler verksamheter.

Här kan du läsa inlägget på Västra Götalandsregionens Utvecklingsblogg.

Lantmäteriet bjöd in de fyra Digitalt först-uppdragen till en nätverksdag i Sundsvall. Under dagen diskuterade man vilka de gemensamma utmaningarna för digitalisering är och hur man tillsammans ska lösa dem. Istället för att fyra uppdrag jobbar med samma frågeställningar på varsitt håll ska man fortsättningsvis kunna arbeta med dem gemensamt.

Läs mer

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

bli medlem 580 gra