Studie av samhällsekonomiska effekter av öppna geodata

PRESSMEDDELANDE

Branschorganisationen inom geodataområdet, ULI Geoforum, vill ge beslutsfattare i offentlig och privat verksamhet bra beslutsunderlag till vägval för att göra geodata fritt tillgängliga. ULI Geoforum kommer därför att göra en studie av samhällsekonomiska effekter av öppna geodata i Sverige. Projektet finansieras av Vinnova.

– Det här blir den första svenska studien av vad vidareutnyttjande av öppna geodata kan ge för samhällsekonomiska effekter, säger Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef för branschorganisationen ULI Geoforum.

agg glob 600

När kommuner och myndigheter öppnar upp sina geodata, får fler aktörer tillgång till intressanta data och kan skapa fler och bättre tjänster som baseras på öppna data.

Syftet med studien är att förse beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå med kunskap och fakta som ökar insikten och förståelsen för potentialen med öppna data, i detta fall öppna geodata.

Studien kommer att utreda och belysa:

  • hur öppna geodata påverkar ekonomi och innovationer för den offentliga sektorn inklusive statliga och kommunala bolag med inkomstbortfallet från försäljning av geodata inkluderat
  • hur den privata sektorns omsättning och affärsmodeller påverkas av öppna geodata
  • hur planering, plangenomförande och byggande påverkas.

Kontakt

För mer information om studien, kontakta:
Susanne Nellemann Ek, vd/kanslichef ULI Geoforum, 070-3115113

pdfPressmeddelandet i pdf