Susanne Nellemann Ek, vd
Geoforum Sveriges vd Susanne Nellemann Ek går vidare till BIM Alliance

PRESSMEDDELANDE 2019-07-01, STOCKHOLM

Susanne Nellemann Ek lämnar uppdraget som Geoforum Sveriges vd och kanslichef för att bli vd för BIM Alliance, en branschförening som också verkar för digitalisering inom samhällsbyggnadssektorn.

– Under Susanne Nellemann Eks ledning har Geoforum blivit en tydligare röst i debatten för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle. Vi gratulerar BIM Alliance till en utmärkt rekrytering och önskar Susanne varmt lycka till i hennes nästa utmaning, säger Geoforums ordförande Eric Jeansson.

Susanne Nellemann Ek har varit vd för Geoforum Sverige sedan september 2015. Hon tillträder sitt nya uppdrag som vd för BIM Alliance under hösten 2019. En del av sin arbetstid kommer hon också att ägna åt sektorsövergripande forsknings- och innovationsfrågor hos IQ Samhällsbyggnad.

– Under Susannes Nellemann Eks ledning har Geoforum stärkts i vår viktiga roll att vara pådrivare för ekonomiska reformer som möjliggör öppna geodata för effektivisering, tillväxt och jobbskapande. Geoforum är idag en organisation som är relevant för sina medlemmar genom att takta med den samhällspolitiska agendan och med förmåga att ge den breda medlemskretsen en röst, säger Eric Jeansson, ordförande för Geoforum Sverige.

– Susanne har varit en stark kraft som på ett tydligt och uthålligt sätt fört Geoforum framåt. Vi gratulerar BIM Alliance till en utmärkt rekrytering. En positiv effekt av detta är att Susanne med sin kompetens inom geodata kan verka för ytterligare korsbefruktning av områdena GIS och BIM, tillsammans med en fördjupad samverkan mellan BIM Alliance och Geoforum, vilket i sin tur ger en stor nytta för samhällsbyggnadssektorn som helhet, fortsätter Eric Jeansson.

– Mina år som vd på Geoforum har präglats av kreativitet och entusiasm och det har varit ett nöje hela vägen. Kansliet har jobbat nära styrelsen, medlemmar och våra partners. Jag är stolt över det som vi tillsammans åstadkommit, säger Susanne Nellemann Ek.

– Under de här åren har vi lyckats nå en ny position för Geoforum. En röst för branschen och våra fokusfrågor: öppna data, digital samhällsbyggnadsprocess, smarta städer samt kompetensförsörjning till branschen. Vi är idag en brobyggare till andra branscher som använder våra data. Vi har fått upp politikernas intresse för Geoforum och därigenom tagit steg mot att skapa bättre förutsättningar för våra medlemmar i både privat och offentlig sektor. Jag är tacksam för de fyra år jag kommer ha lett Geoforum och tar med mig många viktiga erfarenheter och kunskaper från Geoforum, fortsätter Susanne Nellemann Ek.

En process för att hitta en efterträdare till Susanne Nellemann Ek har inletts.

– Styrelsen har inlett rekryteringsprocessen för att hitta vår nya vd – en person som kan föra Geoforum Sverige och geodatabranschen in i 2020-talet. En person som kan bygga på den fina bas vi har, men som också kan driva utvecklingen framåt och att säkerställa att vi levererar maximal medlemsnytta, säger Eric Jeansson.

Kontakt

Eric Jeansson, ordförande Geoforum Sverige
Telefon: 070-7611783 Skicka e-post

Lisa Samuelsson, kommunikationsansvarig Geoforum Sverige
Telefon: 073-5073162. Skicka e-post

Om Geoforum Sverige

Geoforum Sverige är en ideell förening och nationell plattform som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle. Vi representerar drygt 200 medlemsorganisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Våra fokusområden är öppna geodata, digital samhällsbyggnadsprocess och smarta städer samt kompetensförsörjning.

Medlemmar i Geoforum Sverige fördelar sig på 100 kommuner, 20 statliga myndigheter, 60 företag samt landets viktigaste universitet och högskolor inom föreningens verksamhetsområde. Här finns landets största tekniska konsultföretag och geodata/GIS-företag och statliga myndigheter med ansvar inom geodataförsörjningen, till exempel Boverket, Lantmäteriet, SGU med flera.