mobiltelefon hus gata digitalisering
Krav på digitala planprocesser nära

PRESSMEDDELANDE 2017-05-10, STOCKHOLM

Nya digitala verktyg i PokémonGo-anda skapar innovation i samhällsbyggnadsprocessen. Detta framgick vid konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2017 som hölls 8–9 maj. En av huvudtalarna var bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson som var tydlig med vad som krävs för att få till en helt digital plan- och byggprocess.

 

Sverige behöver bygga fler bostäder, men det går alldeles för långsamt. Med framgångsrik digitalisering kan vi korta handläggningstider, planerings- och byggtider samt minska miljöpåverkan. Peter Eriksson berättade att regeringens mål är att det ska vara krav på digitala planprocesser till den 1 januari 2019. En digitaliseringsstrategi presenteras innan sommaren.

– Vi behöver få till stånd en enhetlighet i kommunerna när det kommer till system för digital planprocess. Här finns stora samhällsvinster att hämta. Regeringen har gett bland annat Boverket och Lantmäteriet i uppdrag att titta på hur detta skulle kunna gå till, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

I sitt framträdande tog Peter Eriksson också upp vikten av öppna data för en digital planprocess. Något som BIM Alliance och Geoforum Sverige står bakom.

– Genom öppna geodata, en helt digitaliserad process och nya innovationer är det möjligt att halvera handläggningstider, säger Susanne Nellemann Ek, vd för branschorganisationen Geoforum Sverige.

För att visualisera planerad bebyggelse och byggprojekt hämtas mycket inspiration från film- och spelbranschen. Vi har en snabb byggtakt, och visualiseringsteknik med till exempel augmented reality, som finns i Pokémon-Go, hjälper oss att se framtidens städer.

– Vi har ont om folk och vi har ont om tid och det gör digitaliseringen nödvändig, säger Olle Samuelson, vd BIM Alliance.
Regeringen satsar nu stort för att skapa möjligheter för digitalisering, ett exempel på detta är satsningarna på de strategiska innovationsprogrammen.

– Känslan är att det kokar över allt, säger Amy Rader Olsson från Smart Built Environment samtidigt som hon uppmuntrar till engagemang.

– "Arbeta-smart-konferensen” är den viktigaste mötesplatsen där vi årligen visar på status för vad som är möjligt att åstadkomma med smarta digitala arbetssätt i stadsbyggandet, säger Susanne Nellemann Ek.

Konferensen arrangerades 8-9 maj på Norra Latin i Stockholm.

Läs mer om konferensen

pdfPressmeddelande: Krav på digitala planprocesser nära

Bildmaterial

Se bildmaterial på sidan Press- och informationsmaterial och bimalliance.se/om-oss/press

Kontakt

Susanne Nellemann Ek, vd/kanslichef ULI Geoforum, 070-3115113.

Om Geoforum Sverige

Geoforum Sverige är branschorganisationen för geodataområdet. Vi verkar för ökad och breddad användning av geodata och IT – för ett effektivt och hållbart samhälle. Våra påverkansområden är öppna geodata, ett kunskapslyft för en helt digital samhällsbyggnadsprocess och kompetensförsörjning till GIS- och geodatabranschen. Våra medlemmar är kommuner, statliga myndigheter, företag och lärosäten. Läs mer om oss

OM BIM Alliance

BIM Alliance är en ideell förening som arbetar för ett bättre samhällsbyggande genom obrutna informationsflöden i samhällsbyggandets processer. Läs mer på bimalliance.se