Svensk forskningsstudie: Kartdata som öppna data ger vinst på minst 200 miljoner

PRESSMEDDELANDE 2016-11-15, STOCKHOLM

Idag, den 15 november, presenterades resultat från Sveriges och Nordens första forskningsstudie om de samhällsekonomiska effekterna av öppna geodata. Branschorganisationen ULI Geoforum, som är beställare av studien, menar att riksdag och kommunfullmäktige måste se till att offentlig sektor tillhandahåller kartdata som öppna data. Studien visar att en sådan reform i Sverige är samhällsekonomiskt lönsam. 

– Data är den nya råvaran i den digitala ekonomin, och kartdata, så kallad geodata, är särskilt värdefull. Att göra kartdata till öppna data är samhällsekonomiskt lönsamt för Sverige. Potentialen är i miljardklassen, säger Susanne Nellemann Ek, vd på branschorganisationen ULI Geoforum.

Bostads- och digitaliseringsministern har tagit emot och kommenterat studiens resultat.

– Det är viktigt att digitalisera och effektivisera plan- och byggprocesserna. Öppna geodata är en av byggstenarna för detta. Denna studie är, tillsammans med Lantmäteriets rapport, viktiga att ha som underlag i arbetet framöver, säger Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister.

peter eriksson bostads- och digitaliseringsminister på Värdet av öppna geodata
 

Övergång till öppna geodata ger minst 200 miljoner i vinst

Forskningsstudien Samhällsekonomisk effekt av öppna geodata, som genomförs på Handelshögskolan i Stockholm och finansieras av Vinnova och Lantmäteriet, visar att en reform som ger öppna geodata från offentlig sektor är samhällsekonomiskt lönsam. Med en konservativ och försiktig beräkning är överskottet 200 miljoner kronor.

Utgångspunkten i beräkningen är att statliga myndigheter och kommuner slutar ta betalt för geografisk information och kartor, samt att aktörer som byggherrar, entreprenörer, miljöutredare med flera, enkelt får fri tillgång till dessa grundläggande data av hög kvalitet.

Effektiviseringsvinster i miljardklassen

Öppna geodata kommer dessutom att öppna för nya tillämpningar och en lång rad effektiviseringsmöjligheter inom till exempel upphandlingsområdet, samhällsbyggnadsprocessen, transportområdet och miljöskydd. Inom den offentliga upphandlingen finns miljardvinster att hämta. Fri tillgång till användbara geodata skulle innebära bättre beräkningsunderlag, vilket ger högre konkurrens och mer pressade anbud.

Viktiga data för innovation

Öppna geodata är också innovationsfrämjande.

– Lantmäteriets första steg att öppna geodata visar på stort intresse bland en mängd olika användare. Tillsammans med andra studier visar denna svenska studie att öppna geodata skapar stor samhällsekonomisk nytta och möjligheter till innovation av processer där kartdata har en nyckelfunktion, säger Peter Nyhlén, enhetschef på Lantmäteriet som är delfinansiär av studien.

Mer om studien

Branschorganisationen för geodataområdet, Geoforum, är beställare av forskningsstudien Samhällsekonomisk effekt av öppna geodata. Studien genomförs på Handelshögskolan i Stockholm och finansieras av Vinnova och Lantmäteriet.

Ansvarig forskare är Erik Lakomaa på EHFF (The Institute for Economic and Business History Research) vid Handelshögskolan i Stockholm.

Resultatet presenterades den 15 november på konferensen Värdet av öppna geodata i Stockholm. Forskningsrapporten publiceras 1 december 2016.

Läs mer om studien

varde oppna geodata

Bildmaterial

Övrigt bildmaterial, se geoforum.se/press.

Kontakt

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef Geoforum, 070-3115113.
Peter Nyhlén, enhetschef på Lantmäteriet, 070-5952410