Brist på geografisk IT-kompetens inom samhällsbyggnadsområdet

PRESSMEDDELANDE 2016-04-26, GÄVLE

Det råder stor efterfrågan på spetskompetens inom 3D-modellering, visualisering och geografiska databaser – kompetens som behövs i plan- och byggprocessen. Det finns idag en brist på 1000 handläggare inom området. Branschorganisationen ULI Geoforum samlar idag den 26 april, på Kartdagarna i Gävle, några av branschens aktörer för att sätta fokus på problemet.

– För att bygga bort bostadsbristen och få fram beslut om nya järnvägar behöver kommunerna och statliga myndigheter de närmaste tre åren anställa minst 1 000 nya handläggare med hög kompetens inom geografisk informationsteknik och samhällsbyggnad, säger Susanne Nellemann Ek, vd för branschorganisationen ULI Geoforum.

Tidigare undersökningar har visat att bristen på handläggare med hög geografisk IT-kompetens, som är nödvändig i samhällsbyggnadsprocessen, byggs på med cirka 200 personer per år. En ny enkätundersökning, där 150 offentliga verksamheter och företag som rekryterar inom området svarat, visar att behoven är fortsatt stora ända fram till 2020. Nya utbildningsplatser är på väg – men det behövs fler.

En sammanställning visar att till höstens utbildningar hos högskolor och universitet med huvudfokus på lantmäteriteknik, geomatik och GIS har cirka 1 000 personer sökt till de cirka 450 platser som finns vid Sveriges lärosäten. Detta ligger i nivå med de senaste årens siffror. Av dessa fylls cirka 20 % av utländska studenter.

– Även om många lärosäten samarbetar för att göra utbildningarna både bättre och mer attraktiva, finns en utmaning i att locka talangerna till området. Ett stort problem är att geografiämnet har förpassats till en tynande tillvaro i gymnasieskolan. Detta trots dess enorma betydelse för att kunna förstå och utveckla ett hållbart samhälle, men också för att kunna utnyttja de kraftfulla geospatiala verktyg som nu finns tillgängliga, säger Anders Brandt, lektor på Högskolan i Gävle.

kompetens studenter 600

Teknik&Designföretagen ser behovet

– Våra medlemsföretag behöver ett stort antal nya medarbetare som kan vara med att som experter planera, projektera och bygga alla dessa bostäder och järnvägar. Antalet utbildningsplatser behöver öka och stora insatser göras för att höja intresset hos ungdomar att söka sig till detta mycket intressanta och växande område säger Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen.

Regeringens uppdrag till Lantmäteriet för att skapa ett smart samhällsbyggande visar att den digitala transformationen nu sätter fart inom samhällsbyggnadsområdet. För att klara detta behövs en snabb kompetensväxling och kompetensutveckling i såväl kommuner, statliga myndigheter och bygg- och fastighetsföretag.

Kompetens inom 3D-modellering och visualiseringsteknik eftertraktad

Planering av nya bostäder med hjälp av 3D-modellering och visualiseringsteknik är ny teknik i stark utveckling med en stor marknad. Spetskompetens inom dessa områden är hett eftertraktad kompetens enligt en enkätundersökning som genomförts av Högskolan i Gävle i samarbete med ULI Geoforum.

Eftersom vår värld är i tre dimensioner behöver vi planera med 3D-modeller. Begripliga modeller minskar risk för fel och överraskningar i byggprojekt. Det sparar både tid och pengar.

Om Kartdagarna 2016

Kartdagarna arrangeras av Kartografiska Sällskapet 26-28 april i Gävle. Här samlas närmare 1500 personer inom branschen geodata och geografisk IT.

Bildmaterial

Se uli-geoforum.se/press.

Kontakt

Susanne Nellemann Ek, vd/kanslichef ULI Geoforum, 070-3115113.

Magnus Höij, vd Svenska Teknik- och Designföretagen, 070-310 35 00

 

 

Om ULI Geoforum

ULI Geoforum är branschorganisationen för geodataområdet. Vi verkar för ökad och breddad användning av geografisk information och geografisk IT – för ett effektivt och hållbart samhälle!