Rekordstort intresse för innovationer inom samhällsbyggandet!

PRESSMEDDELANDE

Den 17-19 mars i Stockholm hålls Position 2015 – landets största kongress och mässa inom samhällsbyggnadsområdet med inriktning på digitalisering, geografisk informationsteknik, e-tjänster och visualisering. Över 1400 personer kommer att samlas under kongressen. Media bjuds in att delta.

– Vi har fått ett mycket stort gensvar för vårt initiativ att arrangera landets hittills största kongress inom innovativt samhällsbyggande – Position 2015. Glädjande har vi hela 1 400 deltagare och anmälningarna fortsätter att strömma in, säger Lennart Sjögren, en av arrangörerna. Det finns inom samhällsbyggnadsområdet stor potential att effektivisera planerings- och byggprocesserna genom att använda ny informationsteknik. Utvecklingen går med rasande fart och på kongressen ges möjligheter att lyssna till bland andra Ed Parsons, Googles chefsutvecklare inom detta område. Google Maps har funnits i 10 år och gjort alla till användare av modern kartteknik.

– Det är spännande att många nya förslag nu lagts till bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister Mehmet Kaplan, som medverkar i inledningen av kongressen. Frågor om öppna data och digital planprocess blir två heta frågor under kongressen, säger Lennart Sjögren.

Position 2015 – innovationer för samhällsbyggande

Den 17-19 mars hålls Position 2015 – landets största kongress och mässa inom samhällsbyggnadsområdet med inriktning på digitalisering, geografisk informationsteknik, e-tjänster och visualisering.

Position 2015 äger rum på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Bakom arrangemanget står föreningarna Kartografiska Sällskapet, Samhällsbyggarna, Sveriges Kart- och Mätningstekniska förening, Svenska Kommunal-Tekniska föreningen samt ULI Geoforum.

Se program för inledningssession kl. 10.00 den 17 mars.

Media bjuds in att delta. Anmälan om deltagande sker till info@position2015.se

Kontakt

Lennart Sjögren, t f kanslichef ULI Geoforum
070-695 3168

pdfPressmeddelandet i pdf