Stad och land i solnedgång
Digitaliseringens tid är här

VD på bloggen

Digitaliseringen av samhället är här och sker med full kraft. Den pågående pandemin har inneburit att kravet på digitala möten och digitala verksamhetsprocesser har ökat starkt och det ser även ut att fortsätta. Det positiva i dessa utmanande tider är draghjälpen i den digitala utvecklingen. Vi fortsätter det arbetet under 2021.

Det pågår många initiativ för att utveckla den digitala infrastrukturen samt digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen för att nå uppsatta politiska mål. Exempelvis finns det nu ett förslag på hur direktivet om öppna data ska genomföras i svensk rätt och hur myndigheters arbete med att tillgängliggöra öppna data ska stöttas. Förslaget innehåller en ny öppna data-lag med bestämmelser om bland annat format på information och avgifter. Vi kommer att svara på remissen, och är du intresserad av frågan är du välkommen att ta kontakt med mig. Geoforum Sverige har länge drivit på för öppna geodata och nu är besluten glädjande nära!

Full fart!

Det har varit full fart på verksamheten i höst och vi har arrangerat flera nya digitala event och mötesplatser. Vi började redan i våras med webbinarer och den 23 oktober hade vi 250 deltagare på webbinariet ”Digitala tvillingar av städer och parametrisk design”. Vi fick veta mer om hur en digital tvilling och parametrisk design kan användas för att skapa kunskap om hur den befintliga staden ser ut och fungerar och för att visualisera och simulera stadsutvecklingsprojekt. Parametrisk design skapar stora möjligheter till bättre beslut om hur kvarter, stadsdelar och städer ska utformas.

Den 28–29 september genomförde vi tillsammans med BIM Alliance den digitala konferensen Arbeta smart inom planering och byggande 2020. Det återstår nu ytterligare två frukostwebbinarier inom konferenspaketet: den 9 december och 13 januari. Vi kommer även att köra Arbeta smart 2021 digitalt tillsammans med BIM Alliance.

Den 19 november är det dags för workshop om den nationella geodatastrategin, som vi arrangerar tillsammans med Lantmäteriet och Geodatarådet. Passa på att vara med och påverka innehållet i handlingsplanen. Lantmäteriet har även regeringsuppdraget att jobba för en smartare samhällsbyggnadsprocess och under ett webbinarium den 15 december får du senaste nytt och kan ge input till det arbetet.

Höstens avsaknad av fysiska möten och konferenser och fortsatt arbete från hemmakontoret har lett till ett tomrum. Alla roliga och intressanta webbinarier uppfyller bara en del av det som vi nu går miste om. Därför försöker vi ge chans till möten och diskussioner i ett digitalt format som vi kallar medlemsfika. Vi kör enligt Open space, vilket går ut på att det är deltagarna som bestämmer vad vi ska prata om. Passa på att anmäla dig till de två återstående tillfällena den 17 november och 1 december.

Geoforum arrangerar webbinarier och andra mötesplatser för att öka kunskapen, bidra till erfarenhetsutbyte inom och sprida nyttan med geodata och digitalisering. Vi samarbetar ofta med andra organisationer i våra arrangemang. Hör av dig till oss om du vill föreslå ett samarbete om ett event.

Utvecklingsprojekt för digital samhällsbyggnadsprocess

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram som vill skapa nya möjligheter för samhällsbyggnadssektorn genom digitalisering. och geodata är en förutsättning för en digital samhällsbyggnadsprocess. Vi ser att det finns behov av flera utvecklings- och testprojekt med koppling till geodata som kan drivas inom 

Smart Built Environment. Vilka frågor/områden tycker du är viktigast för utveckling och digitalisering av samhällsbyggnadsprocessens tidiga skeden? Har ni idéer till projekt och söker en eller flera projektpartner? Behöver ni en projektledare? Hör av er till oss så kan vi göra något riktigt bra tillsammans!

sofi almqvist 2020

Sofi Almqvist, vd Geoforum Sverige

Fler blogginlägg