Jenny Carlstedt, ordförande Geoforum Sverige
Vi ökar insikten om betydelsen av geodata

Ordförande på bloggen

Nu har det gått ett par veckor sedan vi hade en digital två-dagars workshop med styrelsen i Geoforum för att diskutera och fundera över vad vi ska fokusera på under kommande år, det vill säga vilka frågor vi vill vara med och driva under 2021.

Det är en speciell tid nu, där coronaviruset hindrar oss från att agera som vi alltid gjort, och i den omställning som nu sker finns också en enorm kraft och en möjlighet till att ställa om, till att vara mer digitala och vara med och bidra till ett mer hållbart och inkluderande samhälle.

Under våra strategidagar blev detta tydligt. Fantastiskt egentligen att vi kan ses från våra vardagsrum, kök eller lokala kontor, och dela tankar och idéer med varandra – det ger energi. 

Målet med vår digitala workshop var att tillsammans identifiera vilka sakfrågor vi vill driva och vilka nyttor vi vill vara med och åstadkomma under 2021, för våra medlemmars skull. Det händer så mycket spännande i vår bransch just nu – vad av allt detta ska vi välja att fokusera på och driva under nästa år?

Smart och hållbar samhällsutveckling

Svaret efter dagarna blev ett förslag till en vision och ett antal viktiga frågor som vi gärna vill fördjupa oss i och konkretisera ner till aktiviteter under 2021, om ni som medlemmar stödjer detta tänk.

Den nya visionen som vi landade i för 2021 är:

Geoforum Sverige – drivande inom smart och hållbar samhällsutveckling genom geodata och digitalisering.

Genom denna vision vill vi visa på värdet av geodata och digitalisering i den stora omställning som nu sker. Vi vill också vara tydliga med att vi vill vara med och driva den här utvecklingen – det är här och nu omställningen sker – och nu kan vi tillsammans vara med och påverka hur det ska ske. Det är självklart att Geoforum ska ta en viktig roll där.

Kraften med geodata och digitalisering

Att Geoforum ska vara en branschföreträdare för geodata inom smart och hållbar samhällsutveckling och verka för att öka insikten om betydelsen av geodata var också något som vi var eniga om. Geodata, både traditionella och nya, är en superviktig och värdefull pusselbit för att kunna uppnå de nyttor som vår sektor pratar om – kortare svarstider, sparad arbetstid, minskade kostnader – och ökad hållbarhet och samhällsnytta.

Geodatas roll, inte minst i den digitalisering som nu sker, i samhällsbyggnadsprocessen är viktig. Redan under nästa år kommer flera av oss att vara mitt i denna omställning – med de nya direktiv och krav som kommer med regeringsuppdragen på till exempel tillgängliggörande av detaljplaner. Geoforum vill vara den part som kan stötta och vägleda genom det som sker – för det som händer på så många fronter nu är stort och komplext. Var börjar man och vad måste man göra? Vad är bra att göra, vad skapar nyttor? Flera av dessa frågor kommer vi behöva ställa under 2021, och då vill vi gärna vara med och stötta där behov finns.

Öppna geodata på väg

Självklart kommer också frågorna om öppna och tillgängliga data att vara viktiga. Vi hoppas att det lagförslag som landade nu i veckan kommer sätta fart på tillgängliggörandet av öppna geodata. I en digital samhällsbyggnadsprocess behövs tillgången och utbyte av data förenklas – utan att göra avkall på säkerhet – och även här tror vi att Geoforum har en viktig roll. Med medlemmar både inom offentlig och privat sektor så kan vi vara med och driva utvecklingen av detta informationsutbyte – med bägge parters intressen i fokus.

År 2021 kommer vara ett spännande år, på många vis, och oavsett VAR och HUR vi ses så vet vi VARFÖR vi ses – för att tillsammans driva på utvecklingen av hållbara och smarta samhällen genom användandet och förståelsen av värdet och kraften med geodata och digitalisering.

Jenny Carlstedt, ordförande Geoforum Sverige

 

Fler blogginlägg