Panelsamtal med fyra kommunrepresentanter om smart-stad-strategier
Smarta städer blev en mötesplats av rang

Nellemann på bloggen

Någon beskrev stämningen som elektrisk. Äntligen händer det vi kanske trott på. Geodata är med och drar utvecklingen framåt. I den smarta staden är geodata centralt och värdet av investeringar i geodata kan realiseras.

Vilka var då höjdpunkterna?

Frans-Anton Vermast från Amsterdam berättade om Smarta städer, som vi behöver ägna mer tid åt att skapa och mindre tid att prata om. Frans-Anton tryckte också på att öppenhet även innebär öppen källkod. Han berättade bland annat om all den trafikdata som samlats i betalstationerna för vägar och som riskerar gå förlorat. ”Hade vi sett till att våra betalstationer var öppen källkod hade vi undvikit kapitalförstöringen nu när vårt avtal går ut!”

En höjdpunkt under konventet var även att få lyssna på Elena Fersman som talade om AI Technologies in Smart city. ”Man blir starkare som land med tillgång till öppna data”, det var klara besked från Elena. Hon sa även att open source är jätteviktigt för att det driver fram standarder. Elena är forskningschef inom Ericsson och adjungerad professor vid KTH.

Många kommuner på plats

Många kommuner var på plats för att samla guldkorn för smart stadsutveckling på hemmaplan. De fick bland annat lyssna på fyra kommuner som presenterade sina Smart-stad-strategier och visioner för sin stad i ett panelsamtal.
Lennart Waldenström, divisionschef på ÅF, uttryckte det klokt att ingen har svaret på vad den smarta staden är. Det är något vi skapar tillsammans. Det är så vill bygga ett demokratiskt samhälle. Det är viktigt att vi alla pratar om möjligheterna med den smarta staden och det nödvändiga integritetsskyddet. Det är frågor som alla människor framöver behöver involvera sig i.

Smarta städer som idé och plattform

Smarta städer som idé och plattform för framtidens samhällsbyggande har kontinuerligt utvecklats. Från att vara väldigt teknikdrivet till nästa steg där städernas ledare tog taktpinnen för att använda smarta-städer-konceptet för att leda staden i en hållbar riktning. Nu är det mycket fokus på staden som en innovationsplattform och här tar Göteborg och Örebro ton och utvecklar digitala tvillingar av staden för att få systemförståelse och kunna göra framtidsanalyser för att till exempel motverka ökande klyftor. Vi har hållbarhet som en grundpelare i det vi gör i Sverige och den sociala hållbarheten är central. Det gör också att människan i fokus i den smarta staden är ett signum för Sveriges arbete med smarta städer. På så sätt är vi en förebild för andra länder.

Öppna data och skydd för individen krävs

Fokus har flyttats till att främja en stadsutveckling i samarbete med civilsamhället. Utvecklingen mot innovationsplattformar och medskapande medborgare kräver öppna data. Det är ett område som inte utvecklats på senare år. Reformer för att tillgängliggöra offentliga data, till exempel den värdefulla geodatan som öppna data kvarstår.

Stort engagemang hos Geoforums medlemmar

Smarta städer 2018 samlade totalt 663 unika besökare. Det gör arrangemanget till Sveriges största mötesplats för smarta städer. Hälften av besökarna är medlemmar i Geoforum Sverige.

Vad sa besökarna?

Smarta städer är en bra konferens med mycket innovation och inspiration kring vad som definierar en smart stad och hur och vad vi ska tänka på när vi ska planera för en smart stad, enligt flera besökare. De många start-up företagen på innovationstorget i mässan vittnade om givande dagar med nätverkande, nya samarbeten och nytt kapital. 

På återseende!Susanne Nellemann Ek

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef för Geoforum Sverige

 

Fler blogginlägg