Scenen på Kortdage 2018
Utblick Danmark

Nellemann på bloggen

Kortdage är Danmarks stora årliga event med en agenda som både vill utmana och samla den danska geodatabranschen med både offentliga och privata aktörer. Jag besökte konferensen, i sällskap av 850 övriga deltagare, och delar här med mig av mina intryck från Danmark. Från stora scenen gavs både kritik och beröm till branschen.

Problem i offentliga sektorns fokus

Det är alltid intressant att lyssna till Styrelsen for dataforsyning og effektivisering i Danmark, SDFE. De har sedan 2012 jobbat extremt målinriktat för att realisera värdet av data och geodata. Sedan 2012 med öppna geodata. På Geoforum Danmarks arrangemang Kortdage konstaterar styrelsens direktör Kristian Möller dock att det fortsatt finns ett problem när det gäller offentliga sektorns fokus.

– Vi har idag fokus på att administrera stationära objekt; fastigheter, geografi, personer och företag. Men verkligheten är dynamisk i både tid och rum – det finns en förväntan om att den offentliga förvaltningen och servicen också är dynamisk och i realtid. Utvecklingen är driven av ny teknologi och innebär nya typer av data i och med självkörande bilar, trafikstyrning, dynamisk reglering och smart-stad-teknologi. Vad bör vi göra åt detta?

Tacksam minister

Visste du att den mest nedladdade nyheten i Danmark i tabloidtidningen Ekstrabladet handlar om geodata? Och i Ekstrabladet är konkurrensen om klicken stor– det är en tidning som har många andra klickvänliga teman. Energi-, forsyning og klimaminster Lars Chr. Lilleholt (v), talade i avslutningen av Kortdage och tackade branschen för en leverans i världsklass. Ministern är stolt över nyheten att Danmark som första land i världen har snedbilder som täcker hela landet och som är fritt tillgängligt för alla medborgare, myndigheter och företag. Som privatperson kan man söka på adress och navigera runt över hela Danmark. Läs mer i Ekstrabladet. Lösningen vann också Geoforum Danmarks Geodatapris 2018, valt av publiken på Kortdage.

Satellitsnack med ESA-astronauten

Kortdage hade också stort fokus på satellitdata och dess samhällsnytta. Inledningstalare var den fantastiska berättaren och danska ESA-astronauten Andreas Mogensen som var på mission på ISS år 2015. Andreas Mogensen arbetar för den europeiska rymdorganisationen ESA. På Kortdage presenterades en rad kommunla case med satellitdata. Och vi kan i framtiden vänta oss mycket mer samhällsnytta från satellitdata.

"Sh*thole Geography"

Steven Feldman, KnowWhere consulting, Storbritannien, gav ett keynote med titeln "Sh*thole geography" som refererar till Donald Trumphs uttalande om "Shithole countries".
Steven problematiserade geodatabranschens instinkt att vilja skildra och förklara statistik och indikatorer med kartor, bara för att man kan.

Steven menar att det bidrar till att förvränga bilden av både länder och regioner. Både statistikern och geografen har ett ansvar för att inte förvrida sanningen. Steven påminde dessutom om att stora delar av befolkningen är geografiska analfabeter. Budskapen togs emot av publiken med ett igenkännande. Ibland är kartan inte bästa sättet att ge en rättvisande bild av ett skeende eller tillstånd.

Nordiskt nätverk att ta del av

Susanne Nellemann EkI samband med konferensen hade det nordiska nätverket GI Norden ett möte. Här ingår Geoforum Sverige tillsammans med Geoforumorganisationerna i Danmark, Norge, Finland och Island. Även Lettland och Estland är associerade till nätverket. Behöver du kontakter i de nordiska länderna? Hör av dig så ska vi ordna fram det, med hjälp av våra kollegor i de andra nordiska länderna. På Position den 19-20 mars kommer du att kunna träffa representanter från nätverkets medlemmar.

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef för Geoforum Sverige

 

Fler blogginlägg