Entrén till Smart City Expo World Congress i Barcelona 2018
Vad sägs på världens största SmartCity-konferens?

Elisabeth Argus på bloggen 

Smart City Expo World Congress är den mest hypade internationella konferensen om smarta städer. Elisabeth Argus, vd för medlemsföretaget BonaCordi AB, var på plats och delar här med sig av sina intryck av från konferensen. Elisabeth var tidigare ordförande för Geoforum Sverige, nu driver hon eget företag.

Smart City Expo World Congress har sedan 2011 varit ett av de största internationella evenemangen för reflektioner och lösningar kring smarta städer. Jag besökte förra veckan Smart City World Congress 2018 för att ta del av tekniska lösningar och inspirerande föreläsningar om hur vi kan öka livskvaliteten för invånare och skapa hållbara samhällen. 

Plattform för den uppkopplade staden i fokus

De ämnen som drog mest folk var föredragen med fokus på IOT, Internet of Things, Mobility och hur vi ska kunna ta hand om BIG data. Det var också stor tyngd på IOT och Mobility i den enorma utställningshallen med 963 utställare. Flera stora IT företag presenterade sina plattformar för den uppkopplade integrerade smarta staden. Där stadens information/data från bland annat sensorer samlas in, analyseras för att omhändertas för att därefter kunna kontrollera och navigera staden. Microsoft, Cisco, Hexagon och HUAWEI är några företag som presenterade plattformar på utställningen.

Risker med kontrollmöjligheterna

I montern hos HUAWEI presenterades staden på en jättelik skärm som gick under namnet ”Intelligent Operation Center” där framtidens anställde i staden kan, likt en flygledare, kontrollera stadens rörelser och händelser. Min känsla för denna utveckling är dubbel. Visst behöver vi ha kännedom om vad som händer i staden för att snabbt påkalla hjälp där så behövs men jag fick också en olustkänsla över vad dessa kontrollmöjligheter kan innebära om de används i fel syfte. 

När digitalisering leder till segregerade städer

Det kontrollerade samhället var också ett ämne för flera av inspirationstalarna. En av dessa var Andrew Keen som talade till rubriken ”How to fix the smart city future”. Han var mycket kritisk till den utveckling som Silicon Valley medfört i San Francisco. Han menade att digitaliseringen bidragit till en mycket segregerad stad med ett fåtal multimiljonärer och en stad som utvecklingsmässigt stagnerat för den vanliga medborgaren. Det Andrew Keen ville se mer av för att förhindra denna segregation är ett regelverk/juridik anpassat till digitaliseringen. De städer som han framhöll som goda exempel på smarta mänskliga städer var Berlin, Tallinn och Singapore. Han menade att teknik inte är lösningen på alla utmaningar utan att utvecklingen behöver anpassas till människan. ”Vi behöver arkitektur som är mänsklig”. Hur får vi med oss alla människor?

Hur får vi med oss alla människor?

Det var en fråga som återkom på flera av föreläsningarna. För att fler människor ska kunna ta del av digitaliseringen behöver fler ha tillgång till el. Det är en fundamental fråga och det var också tyngdpunkten i de föredrag som hölls inom tema Urban Environment. Där gav flera föredragshållare exempel på olika tekniker för solenergi. Användningen av solenergi ökar ständigt, och med fler användare minskar kostnaderna för att installera solpaneler med mera.

Medborgarna tar ansvar

Att skapa ett resilient samhälle innebär att alla aktörer tar sitt ansvar för att forma ett hållbart samhälle. Energi är därför i fokus då man startar arbetet med att bygga en smart stad. Det betyder också att vi behöver vårda våra data för att kunna bygga resilient i framtiden. Ett exempel på resilient aktivitet som presenterades var från Brooklyn i New York där invånarna själva har tagit eget ansvar för fördelning av energi. Invånarna på lokal nivå säljer el till varandra och använder Blockchain som betalmedel. Ett annat bra exempel är från Spanien där ju mer kollektivtrafik du åker desto billigare blir din biljett.

Teknik i människans tjänst

Solenergi var också den teknik som bland annat möjliggjorde ”the bank to the poor” som mikrolånens fader och mottagaren av Nobels fredspris Muhammad Yunus, grundare av Grameen bank och microkreditkonceptet, utvecklade. Han framställde i sin föreläsning vikten av att en stad, för att bli hållbar, måste ha människan i centrum, något som tyvärr inte diskuteras lika ofta som nya tekniska möjligheter.

Det var flera talare som menade att det nu, till skillnad från tidigare års kongresser, har startat en rörelse från att enbart tala om teknikens möjligheter till att synliggöra den tekniska utvecklingens värde för att fylla människors behov. En annan fråga var också hur offentliga myndigheter som ligger långt efter de privata företagen i användningen av digital teknik ska accelerera sin digitala utveckling. Många talare menade att offentliga organisationer måste bli bättre på att samarbeta med privata aktörer och start-ups. De offentliga organisationerna behöver utveckla ett internt entreprenörskap.

Vinnarna på digitalisering och globalisering – och de som upplever sig som förlorare

Rufus Pollock med sitt föredrag om ”A Robot Revolution för just 1%”, var ännu en talare som utgjorde en motvikt till alla utställare på kongressen. Han menade att det är till följd av digitaliseringen som allt fler arga arbetslösa i USA röstar på populistiska ledare. Detta beror på att digital ekonomi idag är ett race där det bara finns en vinnare som till exempel grundarna av Facebook och Google. Det vi behöver, menade Rufus, är nya regler för ekonomin för att skapa värde för alla.

En traditionell IT-mässa

En konklusion från denna kongress är att många städer arbetar med flera olika smarta lösningar i riktning mot ett mer hållbart samhälle. Allt fler talar om att sätta stadens och landsbygdens invånare i centrum istället för tekniken. Men det återspeglade inte utställningen som jag i mångt och mycket uppfattade som en traditionell IT-mässa... om än jag hittade en ny variant av en poliskonstapel.

Robot-konstapel och Elisabeth Argus på Smart City Expo i BarcelonaKongressen samlade över 20 000 personer från över 700 städer och över 150 länder för att diskutera årets ämnen: Digital transformation, Urban Environment, Mobility, Governance & Finance and Inclusive & Sharing Cities.

Nästa vecka kan du besöka konferensen och mässan Smarta städer som genomförs på initiativ av Geoforum Sverige. Läs mer om mötesplatsen här

Elisabeth Argus, BonaCordi AB 

Fler blogginlägg