Virtuell stad i Dagens industri
Är det inte bara snömos?

Nellemann på bloggen

Vad betyder kommunernas arbete med smart-stad-strategi för dig som arbetar med samhällsplanering, geodata och GIS, eller är leverantör till kommunen? Och vad är egentligen smart stad – är det inte bara snömos?

Vi kommer att använda all den data som skapas i både stad och land. Vi kommer i någon form att skapa en digital stadshjärna som kan reagera på folks önskemål och behov. Vi kommer att skapa digitala modeller av vår verklighet som vi kan använda för att testköra de förändringar som vi planerar eller står inför, till exempel utbyggnad av den bebyggda miljön eller klimatförändringarna.

Geodata har varit grunden i detta hittills och det kommer även att vara det i framtiden. Det är därför smarta städer är ett viktigt område för geodatabranschen att förstå.

Den smarta staden växer fram just nu. Vissa definierar den smarta staden efter it-infrastrukturen. Där är sensorer, fiber, mobiluppkoppling och dataanalys i molnet viktiga parametrar. Men för en svensk kommunalpolitiker är ofta ekologisk och social hållbarhet avgörande för att beskriva staden som smart.

Det handlar det om använda teknik för att förverkliga våra visioner om det goda samhället för människor. Lokalpolitikerna ser vikten av detta och initierar smarta-städer-strategier i kommunerna.

Det finns ingen enhetlig definition av smart stad, trots att begreppet blivit så vanligt. Malin Granath, forskare vid Linköpings universitet, förklarade vid förra årets konferens att begreppen ofta utgår från behov och syfte.

Susanne Nellemann EkDet är där vi är nu – vi utforskar tillsammans vilka lösningar den smarta staden kan ge på våra behov. Kom på Smarta städer 2018 och ta del av många goda exempel på hur vi utvecklar den smarta staden just nu. Det är nu det händer; det är nu grunden läggs och de goda exemplen växer fram. Det är inte snömos.

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef för Geoforum Sverige

 

Fler blogginlägg