Ny rapport från Metria om hur geodata används för att möta klimatutmaningar

Hållbarhetsfrågorna har fått ökad betydelse i verksamheten och analys av geodata har potential att bidra till ännu större nytta på området i framtiden, framförallt när det gäller att möta klimatutmaningar och i hållbar samhällsutveckling. Det är några av slutsatserna från en färsk samhällsspaning och undersökning av hur verksamheter arbetar med geodata från Metria. 

Det är fjärde gången Metria gör en samhällsspaning och sammanställer i en rapport. Den här gången har fokus varit på hur analys av geodata kan hjälpa oss att möta utmaningarna med ett förändrat klimat och bidra till en mer hållbar utveckling av samhälle och näringsliv. En övervägande majoritet av respondenterna i undersökningen anser att analys av data kan bidra till ännu större nytta i verksamheten i framtiden framför allt inom fysiska klimatrisker, hållbar samhällsutveckling och klimatrelaterade omställningsrisker.

– Vår ambition med rapporten är att inspirera och utveckla nyttjandet av geodata så att den ger ännu fler positiva effekter och skapar värde för verksamheter i alla branscher, säger Marcus Bergman, strategi och verksamhetsutveckling på Metria och styrelseledamot i Geoforum Sverige.

Ur rapporten:

  • 88 procent av respondenterna anser att analys av data kan bidra till ännu större nytta i verksamheten i framtiden framför allt inom fysiska klimatrisker, hållbar samhällsutveckling och klimatrelaterade omställningsrisker.
  • Drygt 80 procent uppger att hållbarhetsfrågorna har fått ökad betydelse de senaste åren.
  • Den data som används mest i arbetet med att analysera och rapportera klimat- och miljöfrågor är digitala kartor, karttjänster och annan typ av geodata (65 procent), information om fastigheter (43 procent) och fordonsinnehav (40 procent).

Metrias rapport baseras på en undersökning som besvarades av 118 personer. De branscher/segment som står för störst andel svar är kommun, bank och försäkring, myndigheter samt energi.

Ta del av Geodatarapporten hos Metria


Geoforum förmedlar nyheter från medlemmar och omvärldsbevakning från geodataområdet. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.