Swecokonsulter inom geografisk IT till Västerås
På Swecos kontor i Västerås jobbar idag cirka 100 konsulter inom arkitektur, miljö, energi och industri. Nu får de sällskap av Swecos konsulter inom geografisk IT. I januari 2012 börjar Eva-Mi Einvall som ny gruppchef med uppgiften att starta upp Swecos verksamhet inom geografisk IT i Västerås.

Vi har på senare tid sett en ökad efterfrågan i Västerås och med anställningen av Eva-Mi Einvall finns vi nu etablerade på 15 orter i Sverige, säger Helena Källerman, chef för Swecos 160 konsulter inom geografisk IT i Sverige.

För ytterligare information kontakta:

Helena Källerman, vd Sweco Position, 08-695 65 85, helena.kallerman@sweco.se

Om Sweco

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco har ca 6 200 anställda i elva länder och omsatte 2010 ca 5,3 Mdr SEK. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.