Metria: Hur skapar geodata nytta...?
Metria genomför enkätundersökning till Geodatarapporten 2020

Nu påbörjar Metria faktainsamlingen till Geodatarapporten 2020 genom en enkät. I år kommer de att undersöka vilken nytta geodata skapar hos svenska organisationer men också vilka utmaningar som finns, framförallt inom kvalitet, tillgänglighet och spridning av information, och hur man möter dem. Jobbar du i en organisation som har, eller kan ha, stor nytta av geodata önskar Metria din medverkan.

Som tack för att du hjälper till skickar Metria Geodatararapporten 2020 till dig när den är klar, dessutom deltar du i utlottningen av en inspirationsworkshop där potentialen i er geodatahantering får en genomlysning.

Till undersökningen

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo