Student framför bildskärm med karta
YH-studenter inom GIS söker praktikplats

Andraårseleverna på YH-utbildningen “Mobila System och GIT” ska starta sin praktik i början av februari. Är din organisation intresserad av att ta emot en praktikant? På så sätt kan ni få tillgång till kvalificerad arbetskraft, och kanske till och med hitta er framtida medarbetare.

Ansvariga för Ocellus utbildning Mobila System och GIT berättar här om utbildningen och vad eleverna skulle kunna jobba med under en praktikperiod.

Ocellus är ett utbildningsföretag som i över 20 år genomfört GIS-utbildningar, allt från kortare uppdragsutbildningar, arbetsmarknadsutbildningar till två-åriga utbildningar för Yrkeshögskolan. 

I utbildningen “Mobila System och GIT” får eleverna praktiska kunskaper i hanteringen av geodata och GIS-program, en roll som vi gärna benämner som ”GIS-utvecklare” och som ger ett viktigt komplement till de mer teoretiskt inriktade GIS-utbildningarna på universitet och högskolor.

Våra kursdeltagare lär sig att bearbeta, analysera och presentera geodata genom övningar i populära GIS-program som MapInfo, QGIS och ArcGIS. 

En viktig del av studenternas yrkeshögskoleutbildning är LIA-praktik, Lärande I Arbete, där studenten får möjlighet att tillämpa sina förvärvade kunskaper i skarpt läge på en arbetsplats samt möjligheten att skapa sig ett kontaktnät inom detta område.

Nästa praktikperiod startar den 3 februari 2020 och pågår i 11 veckor. Det är den andra och sista LIA-perioden för de studenter som då går sin sista termin i den två-åriga utbildningen.

Genom en LIA-praktikant kan ni som företag/organisation få tillgång till kvalificerad arbetskraft som kan avlasta er eller hjälpa er att få uppgifter utförda som normalt inte "hinns med". Ni kanske till och med hittar er framtida medarbetare!

Våra tidigare studenter har bland annat uppdaterat lager och implementerat dessa i organisationens webb-GIS, georefererat analoga bilder och historiska kartor, hjälpt till med inmätning och utsättning av till exempel husgrunder, vägar och landningsbanor samt varit med bland de första att skapa 3D-karta med fokus från marknivå och nedåt.

Med det sagt så behöver inte LIA-praktiken bestå av ett specifikt framtaget projekt, utan kan likväl bestå i att vara med i det dagliga arbetet och/eller vara behjälplig eller självständigt medverka i redan pågående eller kommande projekt.

Ett LIA-uppdrag kan till exempel innebära att:

 • Assistera i det dagliga arbetet med förvaltning eller handläggning av GIS-relaterade ärenden
 • Digitalisera flygfoton eller handlingar (till exempel detaljplaner) eller på annat sätt skapa eller uppdatera organisationens egna geodata
 • Utföra fältinventeringar med mobil klient eller drönare och sammanställa resultaten
 • Kvalitetssäkra geodata för ett visst syfte med avseende på aspekter som noggrannhet, aktualitet och kompletthet
 • Skapa eller förbättra ett kartunderlag eller en 3D-modell för en specifikt verksamhet eller för organisationens invånare/kunder
 • Genomföra önskade GIS-analyser och presentera resultaten i en rapport
 • Utreda lämpliga GIS-verktyg/tillägg för att utföra ett angivet arbete
 • Konfigurera eller anpassa valda GIS-verktyg eller programtillägg för en given uppgift
 • Föreslå eller utvärdera en geodata-arkitektur för ett givet syfte
 • Delta i utvärderingen av ett GIS för webb eller mobil klient, dokumentera förbättringsförslag
 • Skapa presentation, demonstration eller lathund för användning av kartor eller GIS-baserade verktyg för annan personal (handläggare e.dyl.) eller för allmänheten.

LIA-praktiken är givetvis avgiftsfri för er, men studenten behöver fysiskt vara hos er och ha tillgång till en arbetsplats och handledare under sin praktiktid. 

Låter det intressant? Hör av dig till oss. 

Karoline Andersson, GIS ingenjör 
073-501 70 07, mejla Karoline Andersson

Andrei Escalier, vice vd 
070-717 21 99, mejla Andrei Escalier