Kartbild från vastramalardalskartan.se
Västra Mälardalskartan förenklar för företag

Samhällsbyggnadsverksamheterna i kommunerna Köping, Arboga och Kungsör har tagit fram en gemensam karttjänst som visar ledig mark och exploateringsområden i alla tre kommunerna. Kartan har den senaste tekniken med tjänster som alltid använder uppdaterad information. Samma levande karta finns på de tre kommunernas hemsidor.

Västra mälardalskartan visar ledig mark som är klar för försäljning men också var det pågår planarbete och vilka områden som är utpekade som verksamhetsområden i kommunernas översiktsplaner. Det innebär att intressenter snabbt kan få en överblick över nuläge, framtid och långsiktiga planer för alla tre kommuner.

– Det betyder effektivt arbete i hela kedjan. Aktuell information blir tillgänglig för näringsliv och företag som vill expandera och flytta sin verksamhet till Västra Mälardalen, säger Stig Tördahl, teknisk chef i Kungsör.

Köpings kommun har varit samordnande i projektet och samhällsbyggnadschefen Gun Törnblad är nöjd med resultatet.

– Projektet har resulterat i en webbtjänst som innebär bättre service till företag som vill etablera sig i Västra Mälardalen och till befintliga företag som vill expandera, säger Gun Thörnblad, samhällsbyggnadschef i Köpings kommun.

Projektet har pågått under våren med användartester och workshoppar där nyckelpersoner från näringsliv, exploatering och kommunikation bidragit med sin kunskap för att få fram ett så bra resultat som möjligt.

– Det är ett nöje att koordinera ett projekt där alla får stor nytta av resultatet och det finns så tydliga synergieffekter med samarbete som i Västra Mälardalen, säger Helena Ringmar från företaget GIS-kvalitet som koordinerat arbetet.

Kim Krantz arbetar som GIS-utvecklare i Arboga kommun och är en av deltagarna i projektet.

– Det är en framgång att vi har ett så bra samarbete och att vi under arbetet med Västra Mälardalskartan lärt känna varandra mer och kan fortsätta i ett fördjupat samarbete, säger Kim Krantz, Arboga kommun.

Kolla in Västra mälardalskartan här

Hör inslag om kartan på sverigesradio.se