Ledare i Sitowise och Dimenteq
Dimenteq Oy blir en del av Sitowise

Finska Sitowise, som erbjuder planerings- och experttjänster samt digitala tjänster för den byggda miljön, har köpt GIS-företaget Dimenteq Oy som verkar på den svenska marknaden. Tillsammans kommer de nu erbjuda sina kunder mångsidigare och utförligare tjänster.

– Dimenteqs fusion med Sitowise förverkligar vår strategi att satsa kraftigt på digitala tjänster för den byggda miljön. Sitowises målsättning är att vara en föregångare inom informationsbehandling gällande den byggda miljön. Dimenteq är känd för sina tjänsters höga kvalitet och kunniga experter. Vårt kunnande kompletterar varandra väl. Tillsammans erbjuder vi ett allt mångsidigare och bredare utbud av tjänster samt vi kan satsa märkbart på affärsverksamhetens utveckling, säger Sitowises vd Markus Väyrynen.

Fusionen med Sitowise möjliggör tillväxt av affärsverksamheten till nästa nivå för Dimenteq. Sitowise är ett bra hem åt oss – vår organisation, kundkrets och vårt tillvägagångssätt är väldigt konvergenta och fokusen i Sitowises tillväxtstrategi: digitalisering och utnyttjande av geodata, är saker som vi undertecknar utan tvekan, fortsätter Teemu Virtanen, vd för Dimenteq.

I samband med affären skaffar Sitowise Dimenteqs hela aktiekapital. Alla Dimenteqs 37 experter fortsätter med sina nuvarande uppgifter.

Teemu Virtanen, vd för Dimenteq, utnämns i samband med affären till direktör för Sitowises SmartCity-verksamhetsområde och Jan Lindbom, teknisk direktör för Dimenteq, utnämns till produktions- och teknologidirektör. SmartCity-verksamhetsområdet täcker Sitowises informations- och trafiktjänster, vilka förnyar den byggda miljöns fastighetsförvaltning och trafikens processer med hjälp av digitala tjänster.