Paneldebatt på invigning av Gävle Innovation Arena
Invigning av Gävle Innovation Arena med fokus på smarta städer

Den 31 januari invigdes Gävle Innovation Arena, som ska stötta forskare, studenter, innovatörer, verksamhets- och produktutvecklare att hitta lösningar för framtidens smarta, hållbara och livskraftiga stad. Här är geodata en viktig resurs. Under invigningen fick ett hundratal gäster lyssna till ett gediget program med tunga aktörer och virtuella fyrverkerier.

Bakom Gävle Innovation Arena står Lantmäteriet, Gävle kommun, Region Gävleborg, Högskolan i Gävle och flera företag i regionen, med Future Position X (FPX) som sammanhållande part. Inom innovationsarenan får användarna tillgång till:

 • en verklighetstestbädd på 3x3 kilometer över Gävle där man samlar in data genom crowdsourcing, sensorer, test av produkter och tjänster med mera.
 • en geografisk datazon – en plattform – där all data tillgängliggörs (just nu med ett 50-tal datamängder från olika aktörer)
 • en 4D-modell över Gävle för simulering och visualisering samt
 • en digital utvecklingsmiljö för att skapa tjänster och produkter.

Lansering av Gävle Innovation Arena

När innovationsarenan lanserades i veckan inledde Gävleborgs läns landshövding Per Bill med att prata om vikten av att samarbeta för att driva på utvecklingen i regionen.

– Vi tror att Gävle Innovation Arena är början till att göra region Gävleborg till ett centrum för utveckling av den smarta hållbara och livskraftiga staden. Samarbete, samverkan och medskapande är nyckeln till framgång, det är dags för dig att delta.

Med de orden lämnade landshövdingen över till Anna Eriksson, utvecklingsdirektör på Lantmäteriet.

– Gävle Innovation Arena är historien om hur stora saker kan ske när en grupp av företag, organisationer och offentliga verksamheter förenas i visionen om att skapa en bättre framtid för människorna i den smarta, hållbara och livskraftiga staden, säger Anna Eriksson. Arenan bygger på en solid grund av samförstånd och övertygelse att dela är större än att hålla för sig själv, fortsätter Anna.

Därefter hölls en paneldebatt om den hållbara, smarta och livskraftiga staden med Johan Färnstrand regiondirektör, Gunilla Mårtensson akademichef, Anna Eriksson utvecklingsdirektör Lantmäteriet, Lars Backhans vd Esri Sverige och Thomas Bergendorff från Vinnova.

Som startskott för arenan gjorde landshövdingen en träffsäker invigningsceremoni. Iförd VR-glasögon kastade han en virtuell boll genom Gävle Innovation Arena portalen i 4D med efterföljande fyrverkerier och applåder från gästerna.

Läs mer om invigningen på Future Position Xs webbplats

Partners i Gävle Innovation Arena är hittills:

 • Lantmäteriet
 • Gävle kommun
 • Region Gävleborg
 • Högskolan i Gävle
 • Esri Sverige
 • 4Dialog
 • Knowit
 • Twist and Shout
 • Fujitsu
 • Future Position X.

Här kan du läsa om Lantmäteriets bidrag i Gävle Innovation Arena