Pendeltåg vid Årstabergs station
Norconsult ska utreda nya Årstabergs station

Norconsult har vunnit uppdraget att utreda Årstabergs station som utgör en viktig del av bytespunkten Årstaberg i Stockholm. Resenärsströmmar och buller är något de kommer att analysera.

Årstaberg är en strategiskt viktig bytespunkt mellan buss, pendeltåg och tvärbana. I dagsläget fungerar bytespunkten inte optimalt och med Stockholms stads omfattande utbyggnadsplaner i området tillsammans med en ny tunnelbanestation i Årstaberg kommer bytespunkten, där järnvägsanläggningen utgör en central del, behöva utvecklas. 

Norconsult har vunnit uppdraget att utreda frågor kring utökade resenärsströmmarna och vilka krav det ställer på järnvägsanläggningen i form av resenärs- och tågkapacitet. Utredningen omfattar också vilka möjliga åtgärder som Trafikverkets anläggning behöver genomgå för att klara en ökad kapacitet samt att genomföra en konsekvensanalys för föreslagna alternativ. Det ingår också att titta på vilken bullerpåverkan en ökad tågkapacitet kan ha på närområdet.

Martin Söderek, utredningsledare på Norconsult, är mycket nöjd med att Norconsult vunnit uppdraget.

– Ett stort och viktigt utredningsuppdrag där det vi kommer fram till har stora betydelse för många stockholmares vardag. Vi vill underlätta och snabba upp möjligheterna att pendla i regionen, säger Martin Söderek.