Skog fotad med drönare
Norconsult satsar på drönare

Norconsult satsar på den senaste tekniken – drönare. Sedan slutet av förra året måste Länsstyrelsen godkänna flygning med drönare försedda med kamera, och Norconsult har nu fått tillstånd att använda drönare med kamera i sitt arbete. 

Högsta förvaltningsdomstolen slog i vintras fast att all fotografering från drönare ska klassas som kameraövervakning. Därför krävs det, för projekt på allmänplats, tillstånd från Länsstyrelsen inför varje projekt där kameraförsedda drönare ska användas. En ansökan om tillstånd inför varje projekt där drönare försedd med kamera ska användas, om projektet genomförs på en allmän plats. Norconsult har nyligen fått tillstånd från Länsstyrelsen att använda drönare i alla sina uppdrag.

Läs även: Datainspektionen underlättar för drönaranvändare

Norconsults Team Kart & Mät har tidigare använt drönare vid ett antal projekt, bland annat vid Bastusel kraftstation i Norrland, Stegeborgs slottsruin och Skogskyrkogården i Stockholm. Fördelen med att använda drönare i projekten har varit snabbare datainsamling än med till exempel terrester laserskanning, man får också en mer geometriskt korrigerad flygbild samt fotorealistisk representation med drönare. Tillståndet har också möjliggjort inmätningar på de ställen som har varit svårtillgängliga med terrester laserskanning.

Att använda obemannade flygfarkostsystem eller UAS (Unmanned Aircraft Systems), kort kallat drönare, är en ekonomisk metod vid insamling av geografiska data över medelstora områden. Bilderna kan bearbetas till högdetaljerade och noggranna fotorealistiska punktmoln, 3D-modeller och ortofoton. Metoden gör det också möjligt att utföra inspektioner av olika konstruktioner som broar, dammar och tak. Drönarna kan förses med vanliga kameror men också värmekameror och kompakta laserskannrar används.