Solpaneler monteras på tak
Västernorrland första länet med solkarta i 3D

Tyréns har utvecklat en länstäckande solkarta för kommunerna i Västernorrlands län. Utifrån den kan man få reda på hur mycket solel en anläggning på ett tak kan producera per år. Varje år ökar antalet solenergianläggningar i Sverige och trenden förväntas fortsätta. Utöver solenergi på takytor ger Tyréns solkarta information om mängden solenergi som kommer in på en byggnads alla fasader.

En solkarta visar mängden solkraft för ett område. Solkartan är en karta som inte enbart visar hur solen faller utan också bland annat lutningar på tak och skuggbildningar. Man kan solinventera alla byggnader i en stad, en kommun eller ett helt län och den färdiga kartan ger sedan alla fastighetsägare tillgång till informationen i ett webbaserat interaktivt verktyg. Tyréns har hittills skapat solkartor för omkring 35 kommuner varav vissa har utnyttjat möjlighet att skapa dessa kartor i 3D. 

Länstäckande solkarta

För att möta kunskapsbehovet om hur mycket solenergi som kan utvinnas från enskilda byggnader har Kommunförbundet Västernorrland låtit Tyréns ta fram en länstäckande solkarta. Solkartan omfattar kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik där i princip alla byggnader kan undersökas avseende hur mycket solel en anläggning på ett tak kan producera årligen. I Tyréns solkarta öppnas en 3D-visare där det är möjligt att vrida och vända på byggnaden för att visa användaren hur mycket solenergi som kommer in på en byggnads alla fasader.

Solkartan Västernorrland ingår i projektet SOLEY som drivs av Håkan Grundel. Enligt honom väntar man sig en kraftig utbyggnad av solceller i Västernorrland och han tror att solkartan kommer att påskynda utvecklingen.

– Solkartan visar alla byggnader som är större än 15 kvadratmeter och man ser enkelt hur mycket solenergi som landar på ett tak samt hur många kilowattimmar som man kan få ut, säger Håkan.

3D-data skapar bättre helhetsbild

Per Jonsson är avdelningschef och uppdragsansvarig på Tyréns, han menar att en viktig sida av projektet är att hela Sverige kan solinventeras på likartade sätt med befintlig 3D-data.

 När du ser hur solen strålar på en byggnads alla ytor öppnas möjligheten att koppla den informationen till påverkan på till exempel ventilation och värme, säger han.

Att det dessutom går att undersöka alla byggnader i ett län tredimensionellt öppnar för att koppla samman begreppet solenergi med Solkartan och möjligheten att undersöka vad solinstrålning innebär för en byggnad i sin helhet och inte endast utifrån solpaneler på taket.

 Vi har producerat solkartor för 14 kommuner redan. Det är ett smart interaktivt verktyg som är användbart direkt av fastighetsägare som är nyfikna på solenergi. Två av kartorna är dessutom en vidareutveckling av solkartan där vi visar hur solen når en byggnads alla ytor i en interaktiv 3D-vy, säger Per Jonsson.

Läs mer hos Tyréns