Satellit
Lantmäteriet släpper satellitbildstäckning från 2016 i Saccess

Den svenska satellitbildstäckningen från 2016 finns nu tillgänglig i satellitdatabasen Saccess. Den består till störst del av data från Sentinel 2 som är en del av det europeiska jordobservationsprogrammet Copernicus.

Informationen hämtas från rymdorganisationen ESA i nivå L1C som innebär att en viss del av datan redan är geometriskt korrigerad. Sedan görs ytterligare förbättringar på geometrin med hjälp av en nationell höjdmodell och kontrollpunkter från flygortofoton innan all data läggs in i Saccess-systemet. Data transformeras sedan till en nationell projektion och ges kortare namn för att användas i vanligt förekommande programvaror.

Swea lanseras som ny tjänst för fjärranalysdata

Med Copernicus-programmet skapar EU och ESA en permanent infrastruktur för att säkra miljö- och klimatövervakningen, data som blir tillgängliga för alla. Nu Lanseras Swea för de svenska användarna, en tjänst som är utvecklad och drivs av myndigheten Rymdstyrelsen.

Fjärranalysdata från satelliterna Sentinel-1, -2 och -3 kommer finnas tillgänglig på Swea där specifikt viktiga områden för svenska användare kommer vara i fokus. Från den 1 januari 2018 kommer sedan Saccess läggas ner och flyttas över till Swea som blir den dominerande plattformen.

Till satellitdatabasen Saccess

Läs hela artikeln