Planbestämmelsekatalog
Boverket släpper planbestämmelsekatalogen

Boverket har publicerat planbestämmelsekatalogen, ett digitalt verktyg för att tolka detaljplaner, göra nya detaljplaner eller söka fritt bland planbestämmelser. Planbestämmelsekatalogen fungerar som underlag för att underlätta vid digitalisering och tolkning av tidigare planbestämmelser.

Katalogen är användbar för bygglovshandläggare eller planförfattare men även för dig som arbetat med program för digitala planer och för privatpersoner som vill veta vad som gäller i en äldre detaljplan.

Fem goda skäl att använda Planbestämmelsekatalogen:

  • enkel och kostnadsfri information om detaljplanebestämmelser
  • gratis underlag för programleverantörer som levererar detaljplanemoduler
  • stöd till planförfattare att välja lämpliga planbestämmelser och kodning av bestämmelser i digitala planer
  • stöd till bygglovshandläggare att tolka äldre planbestämmelser
  • stöd vid digitalisering av äldre planer.

Detaljplanen styr bland annat byggandet och är ett stort stöd för ett ökat bostadsbyggande. Planbestämmelsekatalogen innehåller cirka 2 700 planbestämmelser och 700 av dem är knutna till Boverkets allmänna råd. Bestämmelserna är kopplade till plan- och bygglagen.

Läs mer om katalogen