Ny webbtjänst för ökad medborgardialog

Addnodes dotterbolag Cad-Q har utvecklat en ny webbaserad tjänst som ger bra stöd för ökad dialog mellan en kommun och dess invånare. Med den digitala kartan som utgångspunkt kan kommuninvånarna enkelt rapportera något farligt eller trasigt, eller vara med och bidra med idéer för att vidareutveckla kommunen.

cadq-medborgardialog-tjanst

För de flera kommuner är det allt viktigare att få till en bra dialog med dess invånare. Dels för att vidareutveckla staden till en mer attraktiv plats att bo på dels för att få hjälp med rapportering av akuta faror som till exempel hål i vägar, omkullfallna träd som minskar framkomligheten eller att gatulampor är ur funktion.

Ökad delaktighet via dator och smart mobiltelefon

Med den digitala kartan som nav lanserar Cad-Q en ny webbaserad tjänst som kraftigt förenklar dialogen mellan kommunen och dess medborgare och kan ta tillvara medborgarnas behov och intressen. Kommuninvånarna kan på ett smidigt sätt, med kartan som stöd, bli delaktiga i utvecklingen av kommunen, t ex när ett nytt badhus ska byggas eller när en park ska utvecklas. Då speglar kommunens utveckling medborgarnas behov och intressen och en förtroendefull relation kan byggas.

– Vi vet att många kommuner strävar efter en enklare och tätare dialog med medborgarna. Med denna tjänst kan en person enkelt skapa egna förslag på vad en kommun bör satsa på. Genom att markera platsen på en digital karta, skriv sina förslag och kontaktinformation kan kommunen enkelt fånga upp goda idéer och även kontakta personen i fråga om man vill ha mer information, säger Niklas Fagrell Eriksson på Cad-Q som har lång erfarenhet av effektiviserande lösningar för infrastruktur och samhällsbyggande.

Tjänsten kring förbättrad medborgardialog lanseras på samhällsbyggarmässan Position 2015 i mars och finns tillgänglig för Cad-Qs kunder i samband med det. Tjänsten kan enkelt integreras på sociala medier för att få en indikation på hur viktig synpunkten är för andra än den som lämnat förslaget. Då kan andra ge "en tumme upp" eller "en tumme ner".