Mer effektiv isbrytning i Östersjön

Vintersjöfart i Östersjön pågår året runt oavsett isförhållanden. För att samordna och organisera isbrytningsverksamheten optimalt, använder isbrytarna i Sverige, Finland och Estland ett gemensamt informations- och ledningssystem för isbrytning i Östersjön. Avancerad teknologi gör det nu möjligt att utveckla systemet vidare, och Sjöfartsverket har tillsammans med Trafikverket i Finland inlett ett projekt för att skapa ett nytt och omfattande system (IBNext).

isbrytare-470

Det nya kartbaserade systemet visar realtidsdata som styr isbrytningsoperationer i Östersjön. Dessutom kommer systemet IBNext att stödja samordning av isbrytarassistans och möjliggöra multidimensionell och mångsidig kommunikation samt operationell rapportering. Ett pilotförsök ska genomföras under vintersäsongen 2015-2016.

Ett centralt element i IBNext är ett kartbaserat användargränssnitt som samlar realtidsdata från flera olika källor över fartyg som väntar på isbrytarassistans. Systemet samlar data över fartygs rörelser och positioner så väl som väderdata och information om isförhållanden. Ombord på isbrytarna används IBNext för driftsändamål och rapportering av befälhavare och styrmän. Organisationer på land som har tillgång till systemet består av myndigheter som ansvarar för planering av isbrytningsoperationer, isbrytarnas operatörer och meteorologiska institut.

IBNext är en del av WINMOS-projektet som har finansierats bland annat genom EUs TEN-T program. Systemet IBNext ska byggas och utvecklas med agila metoder av Dimenteq med sina samarbetspartner och efter utvecklingsfasen ska det integreras i finska Trafikverkets IT-miljö samt ombord på svenska, finska och estniska isbrytare. Ordern är värd cirka 7 miljoner kronor.

Dimenteq är ett IT-tjänsteföretag som specialiserat sig på GIS-lösningar. Företaget erbjuder applikationer med GIS-funktioner för näringsliv och offentlig sektor och har ett stort intresse för serviceutveckling med hjälp av GIS-teknologier.

–Möjlighet att vara med och utveckla vintersjöfart i Östersjön med ett kartbaserat system betyder mycket för oss. I nära samarbete med Trafikverket i Finland och Sjöfartsverket i Sverige kan vi skapa en lättanvänd lösning av hög kvalitet som kommer att tjäna sitt syfte under många år, säger Teemu Virtanen, vd på Dimenteq.