Leverera data till Lantmäteriet via BAL-funktion i Topocad

Nu blir det enklare att uppdatera byggnadsgeometrier, adresser och i framtiden även lägenheter till Lantmäteriet – direkt från Topocad. Idag använder många kommuner LINA vilket innebär dubbelarbete. I och med leveransmodulens tjänstebaserade uppdatering i Topocad kan kommunen ladda upp och ner BAL-data direkt till eller från sin lokala databas. Fel elimineras och kvalitén på datan höjs.

adtollo-topocad-bal-lidingoI slutet av februari introduceras BAL-funktionalitet i Topocads leveransmodul. BAL står för Byggnad Adress Lägenhet, och funktionerna möjliggör ett enkelt sätt att ajourhålla lokala data med Lantmäteriets. Användaren kan jämföra och uppdatera byggnader, göra adressändringar eller ändra annan information i den egna databasen och sedan ladda upp ändringarna direkt till Lantmäteriet. Synkroniseringen görs direkt från BAL-menyn i Topocad.

Lidingö stad har varit med i utvecklingsarbetet av leveransmodulen.

– På Adtollo arbetar vi med agil utvecklingsmetodik med kunden i fokus och Lidingö stad har gett oss ett mycket värdefullt användarperspektiv vid utvecklingen av BAL och LTF. Det uppskattar vi, säger Rebecka Beiersdorf, kundansvarig på Adtollo.

– Vi ville ha en lösning där vi kan uppdatera Lantmäteriets grunddata direkt från vårt egna system, i vårt fall Topocad, istället för att gå via LINA som innebar tidskrävande dubbelarbete och som dessutom kommer avvecklas inom en snar framtid, säger Karl-Erik Vikdahl på miljö- och stadsbyggnadskontoret, Lidingö stad.

I Topocad kopplar användaren ihop sina lokala attribut med Lantmäteriets. Därefter kan användaren öppna sin karta, markera en byggnad eller ett valfritt område, och klicka på BAL. Tack vare direktuppkopplingen hämtas den information som finns på objektet från Lantmäteriet. Användaren kan skapa nya objekt, redigera och komplettera befintlig information och sedan skicka uppdateringen till Lantmäteriet.

– BAL-funktionaliteten i leveransmodulen gör det möjligt att direkt utbyta information mellan sin egen databas och Lantmäteriet. Den direkta kopplingen säkerställer bättre aktualitet och kvalitet på data hos båda parter, säger Martin Lundman, utvecklare av BAL på Adtollo.

Om Leveransmodulen
Leveransmodulen i Topocad består idag av två delar: LTF och BAL. LTF är Lokala trafikföreskrifter som skapas, lagras lokalt och sedan levereras till Transportstyrelsen. BAL levererar data till Lantmäteriet. Leveransmodulen utvecklas kontinuerligt.