Helsingborgs stad vill mycket mer med geografisk information

I Helsingborgs stad kraftsamlas det nu för att upphandla och införa en ny stadsgemensam plattform för geografisk information. Arbetet drivs som ett projekt med namnet Platsen Helsingborg och på webbplatsen blogg.helsingborg.se/platsen kommer du kunna följa och bidra till arbetet.

Visionen för projektet är att skapa förutsättningar för en digital kopia av staden som är öppen och tillgänglig. Det innebär att plattformen på ett enkelt sätt ska kunna samla alla de beskrivningar av platsen Helsingborg som görs dagligen av både medarbetare och invånare. Det ska vara enkelt och naturligt att bidra och det ska vara lika lätt att hitta och ta del av den digitala kopian. Plattformen ska ha grundläggande egenskaper som att stödja samarbete inom och utom staden, ha en hög grad av interoperabilitet, vara anslutningsbart för andra system och plattformar samt vara anpassningsbart efter hand som nya krav och förutsättningar tillkommer.

Plattformen avser här system för att möjliggöra följande hantering av geografisk information:

  • insamling
  • lagring
  • analys
  • bearbetning och
  • presentation.

Upphandlingen kommer således att bli bred och inkludera både plattformskomponenter som databas, produktionssystem och webb-GIS men också leverans av några verksamhetsanpassade tjänster som till exempel detaljplanering, drift och underhåll samt webb.

– Det är med både glädje och respekt vi fått den här uppgiften att hantera. Vi är nu i full färd med att samla på oss krav och behovsbilder från våra verksamheter i staden men vi ska också fråga vår omvärld vad mer vi bör ha med i vår kommande upphandling. Vi har därför publicerat en RFI, request for information, i syfte att få till oss mer information inför kravarbetet, säger Björn Lahti, projektledare för Platsen Helsingborg.